Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Публична лекция на проф. д-р Владимир Георгиев

    Тема: Монтанизмът като протестно движение в ранното християнство

    Дата: 02 май 2012 г.; 10,00ч.

    Зала: 217, Корпус 1 на ШУ

    Публикувано на 10/03/2012