Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Публична лекция на доц. д-р Божанка Байчева

    Тема:  Нов поглед към подготовката на младите вокални изпълнители

    Дата: 29 октомври 2012 г.; 11:30ч.

    Зала: 106, Колеж – Добрич

    Публикувано на 05/08/2012