Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Публична лекция на доц. д-р Чавдар Николаев Стойчев

    ТемаИзвестни спортисти, завършили в Педагогически факултет на Шуменския университет

    Дата: 18 октомври 2019 г., 15,15 ч.

    Зала: актова зала, Корпус 2 на ШУ

    Публикувано на 23/08/2019