Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Публична лекция на доц. д-р Евгени Гришев Стойков

    Тема: Принципи на хидрографските изследвания

    Дата: 29.01.2021 г., 11,00 ч.

    Място: онлайн, чрез Google Meet, линк:  http://meet.google.com/ueo-ryeu-cor

    Публикувано на 18/01/2021