Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Публична лекция на доц. д-р Наталия Тончева

    Тема: IBSE – подход в обучението по математика и природни науки. Реализиране с помощта на образователни портали и PATHWAY ASK-LDT

    Дата: 04 юни 2012 г.; 10:00ч.

    Зала: 212, Корпус 1 на ШУ

    Публикувано на 12/04/2012