Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Публична лекция на доц. д-р Севдалина Димитрова

    Тема: Ладови и метроритмични особености на българския музикален фолклор

    Дата: 11 юли 2012 г.; 09:00ч.

    Зала: 49, ДИКПО – Варна

    Публикувано на 20/04/2012