Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Публична лекция на доц. д-р Светлозар Вацов

    Тема: Комуникационна политика на учебното заведение

    Дата: 05 юни 2012 г.; 13:15ч.

    Зала: 211, Корпус 2 на ШУ

    Публикувано на 12/04/2012