Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Публична лекция на проф. д.н. Борислав Панайотов Стоянов

    Тема: Криптографски алгоритми за защита на изображения

    Дата: 30 юни 2016, 13,00 ч.

    Зала: 223, Корпус 3 на ШУ

    Публикувано на 28/04/2016