Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Публична лекция на проф. дфн Антоанета Алипиева

    Тема: Идеологически и педагогически модели в българските гимназиални учебници по литература през втората половина на XX век

    Дата: 10 юли 2012 г.; 09:00ч.

    Зала: 49, ДИКПО – Варна

    Публикувано на 23/04/2012