Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Публични лекции за месец април

  Публична лекция на проф. д-р Румяна Балинова Тодорова
  • Тема: Рекламата и нещата от живота
  • Дата: 15 април 2015, 14,00 ч.
  • Зала: 219, Корпус 1 на ШУ
  Публична лекция на проф. д-р Татяна Ивановна Чалъкова
  • Тема: Модели на познанието:”Дърво-Коренище/Ризома
  • Дата: 02 април 2015, 13,00 ч.
  • Зала: 08, Корпус 2 на ШУ
  Публична лекция на доц. д-р Мийрям Неджиб Салим-Ахмед
  • Тема: Турският език в светлината на писмените паметници на арабско писмо
  • Дата: 02 април 2015, 14,00 ч.
  • Зала: 08, Корпус 2 на ШУ
  Публикувано на 01/03/2015