Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Публични лекции за месец ноември

  Публична лекци на проф. д-р Стефан Стайнов Желев
  • Тема: Приложение на конволюционното кодиране в сателитните комуникации
  • Дата: 20 ноември 2014, 12,30 ч.
  • Зала: С 5 на ШУ
  Публична лекция на проф. д-р Никола Колишев
  • Тема: Стратегии за учебно мотивиране на  учениците
  • Дата: 12 ноември 2014, 16,00 ч.
  • Зала: 57, ДИКПО-Варна
  Публикувано на 08/08/2014