Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Публични лекции за месец септември

  Публична лекция на доц. д-р Ивайло Иванов
  • Тема: On the Biochemical Mechanism of Action of the Organophosphorus Poisons
  • Дата: 27 септември 2014, 11,00 ч.
  • Зала: актова зала, ДИКПО-Варна
  Публична лекция на доц. д-р Милен Бойчев
  • Тема: Selenium – its content in soilq health risks and role antifxidant protektion of cells
  • Дата: 27 септември 2014, 12,00 ч.
  • Зала: актова зала, ДИКПО-Варна
  Публична лекция на проф. д-р Соня Илиева
  • Тема: Еволюция на Метод Делфи
  • Дата: 26 септември 2014
  • Зала: актова зала, Корпус 2 на ШУ
  Публична лекция на доц. д-р Тодорка Малчева
  • Тема: Делото на духовите оркестри за българския музикален фолклор
  • Дата: 25 септември 2014
  • Зала: актова зала, Корпус 2 на ШУ
  Публикувано на 25/07/2014