Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Публични лекции за месец май

  Публична лекция на доц. д-р Петър Красенов Боянов
  • ТемаПротиводействие на съвременни видове хибератаки с изградена хибридна защитна стена
  • Дата: 22 май 2019 г., 09,00 ч.
  • Зала: С 5 на ШУ
  Публична лекция на проф. д-р Драгомир Пламенов Димитров
  • ТемаВлияние на моралното торене върху микробиологичната и ензимна почвена активност, продуктивността и качеството на продукцията от основни полски култури
  • Дата: 14 май 2019 г., 14,30 ч.
  • Зала: 106, Колеж-Добрич
  Публична лекция на доц. д-р Цанимир Любомиров Байчев
  • ТемаЧесто срещани проблеми при работа с мултимедия
  • Дата: 13 май 2019 г., 14,30 ч.
  • Зала: 106, Колеж-Добрич
  Публична лекция на проф. д-р Веселин Александров Арнаудов
  • ТемаОт интегрирана растителна защита към интегрирано плодово производство – състояние и перспективи
  • Дата: 14 май 2019 г., 14,00 ч.
  • Зала: 419, Корпус 1
  Публикувано на 29/03/2019