Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Публични лекции за месец ноември

  Публична лекция на доц. д-р Александър Ставрев Дойчинов
  • Тема: Стресът в нашия живот
  • Дата: 16 ноември 2016, 13,00 ч.
  • Зала: 309, Корпус 1 на ШУ
  Публична лекция на доц. Доника Величкова Диманова
  • Тема: Управление на риска при бедствия
  • Дата: 11 ноември 2016, 13,00 ч.
  • Зала: учебен корпус С1 на ШУ
  Публична лекция на доц. д-р Росица Цанкова Владева
  • ТемаЦенностите в географското образование
  • Дата: 4 ноември 2016, 15,00 ч.
  • Зала: 309, Корпус 1 на ШУ
  Публикувано на 30/09/2016