Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Публични лекции за месец октомври

  Публична лекция на проф. д.п.н. Наталия Христова Павлова
  • Тема: Обучението по математика и информационни технологии в контекста на интеграцията и работа в билингвиална среда
  • Дата: 25 октомври 2018 г., 14.30 ч.
  • Зала: 509, Корпус 3
  Публична лекция на проф. д-р Светла Димитрова Станкова
  • Тема: Кватернерна геодинамика на източната част от Българската континентална микроплоча
  • Дата: 12 октомври 2018 г., 9.00 ч.
  • Зала: 121, Корпус 1
  Публична лекция на проф. д-р Милен Руменов Пенерлиев
  • Тема: Желанията ни като обект на културната география
  • Дата: 12 октомври 2018 г., 9.30 ч.
  • Зала: 121, Корпус 1
  Публична лекция на проф. д-р Димитър Тодоров Владев
  • Тема: Релефната повърхност – динамична квазиравновесна геограница
  • Дата: 12 октомври 2018 г., 10.00 ч.
  • Зала: 121, Корпус 1
  Публична лекция на доц. д-р Ивайло Любомиров Владев
  • Тема: Географски аспекти на демографската ситуация в България
  • Дата: 12 октомври 2018 г., 10.30 ч.
  • Зала: 121, Корпус 1
  Публична лекция на доц. д-р Милена Петрова Стоянова
  • Тема: СПА и УЕЛНЕС туризма в България
  • Дата: 12 октомври 2018 г., 11.00 ч.
  • Зала: 121, Корпус 1
  Публична защита на проф. д-р Страшимир Митков Цанов
  • Тема: Българското средновековие в лтературата и историческата памет
  • Дата: 4 октомври, 13:15 ч.
  • Зала: 219, Корпус 1 на ШУ
  Публична лекция на доц. д-р Силвия Димитрова Салтирова-Радкова
  • Тема: Ролята на държавната агенция за закрила на детето при осъществяване на дейностите по закрила на децата
  • Дата: 26 октомври 2018 г., 13,45 ч.
  • Зала: „Панчо Владигелов“, Корпус 2
  Публична лекция на доц. д-р Виолета Иванова Кюркчийска
  • Тема: Училището- среда, достъпна за всички
  • Дата: 26 октомври 2018 г., 14,15 ч.
  • Зала: „Панчо Владигелов“, Корпус 2
  Публична лекция на доц. д-р Лилия Цветанова Лозанова
  • Тема: Акценти в медийното образование
  • Дата: 26 октомври 2018 г., 14,45 ч.
  • Зала: „Панчо Владигелов“, Корпус 2
  Публична лекция на доц. д-р Васил Иванов Василев
  • Тема: Професионалното образование в Япония
  • Дата: 26 октомври 2018 г., 15,15 ч.
  • Зала:„Панчо Владигелов“, Корпус 2
  Публична лекция на доц. д-р Пламен Стефанов Петков
  • Тема: Писменост и нарушения на четенето и писането
  • Дата: 26 октомври 2018 г., 15,45 ч.
  • Зала: „Панчо Владигелов“, Корпус 2
  Публична лекция на доц. д-р Снежанка Добрева Георгиева
  • Тема: Речево поведение на учителя по български език и литература като експерт оценител на ученическите писмени текстове
  • Дата: 26 октомври 2018 г., 16,15 ч.
  • Зала: „Панчо Владигелов“, Корпус 2
  Публична лекция на доцдр Ивайло Иванов Буров

  Тема: Въведение в информационните комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда

  Дата: 26 октомври 2018 г., 16,45 ч.

  Зала: „Панчо Владигелов“, Корпус 2

  Публикувано на 29/08/2018