Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Разширен ректорски съвет

  Председател: проф. д.н. Наталия Иванова Витанова-Маринова – ректор

  Членове:            

  1. доц. д-р Константин Трендафилов Константинов – зам.-ректор
  2. доц. д-р Ирина Николова Иванова – зам.-ректор
  3. доц. д-р Станимир Кунчев Железов – зам.-ректор
  4. доц. д-р Екатерина Любомирова Люцканова – началник Учебен отдел
  5. доц. д-р Здравко Юриев Кузманов – директор на ЦИО
  6. Юксел Тасинов Юсеинов – пом.-ректор
  7. доц. д-р Тодор Райчев Тодоров – декан на ФХН
  8. проф. д-р Вежди Исмаилов Хасанов – декан на ФМИ
  9. проф. д-р Цветеслава Веселинова Игнатова-Иванова – декан на ФПН
  10. доц. д-р Росица Петрова Михайлова – декан на ПФ
  11. проф. д-р Събин Иванов Иванов – декан на ФТН
  12. проф. д.м.н. Николай Иванов Янков – директор на Колеж-Добрич
  13. проф. д-р Виолета Иванова Кюркчийска – директор на ДИКПО-Варна
  14. доц. д-р Тихомир Спирдонов Трифонов – председател на Контролния съвет
  15. гл. ас. д-р Камен Иванов Андонов – директор на Университетски пресцентър
  16. Силвия Димитрова Михайлова – главен счетоводител
  17. Данаил Сотиров Иванов – председател на Студентския съвет

  Технически секретар: Стефка Иванова Будакова