Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Разширен ректорски съвет

  Председател: проф. д.и.н. Георги Велков Колев – ректор

  Членове:

  1. доц. д-р Чавдар Георгиев Сотиров – зам.- ректор
  2. доц. д-р Стефка Янчева Петкова-Калева – зам.-ректор
  3. доц. д-р Росица Димитрова Давидова-Маджарова – зам.-ректор
  4. гл. ас. д-р Йорданка Ивайлова Янкова-Йорданова – академичен секретар
  5. д-р Николай Янков Николов – пом.-ректор на ШУ
  6. проф. д-р Веселин Божков Панайотов – декан на ФХН
  7. проф. д-р Вежди Исмаилов Хасанов – декан на ФМИ
  8. доц. д-р Петинка Радева Галчева – декан на ФПН
  9. доц. д-р Екатерина Любомирова Люцканова – вр.и.д. декан на ПФ
  10. проф. д-р Христо Атанасов Христов – декан на ФТН
  11. доц. д-р Виолета Иванова Кюркчийска – директор на ДИКПО
  12. проф. д.м.н. Николай Иванов Янков – директор на Колеж – Добрич
  13. доц. д-р Юрий Петров Проданов – председател на ОС на ШУ
  14. доц. д-р Тихомир Спирдонов Трифонов – председател на КС
  15. д-р Мая Димитрова Конова – специалист връзки с обществеността и медии
  16. Анка Каменова Стоянова – главен счетоводител
  17. Иванка Филипова Благоева – председател на Студентския съвет

   

  Секретар: д-р Ергиджан Алиндер-Исмаилова