Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Съобщения на Колеж-Добрич

  Откриване на учебната 2020/2021 г. в Колеж-Добрич

  09/09/2020

  На 14 септември 2020 г. от 10 часа в двора на Колеж Добрич при ШУ ”Епископ К. Преславски” ще се открие новата академична година. На тържествената церемония ще присъстват само първокурсниците, които по традиция полагат клетва – свидетелство за принадлежността им към академичната общност. Поздрав към тях ще отправи директорът на Колежа проф. д.м.н. Николай […]

  Конкурс по национална научна програма „Млади учени и постдокторанти”

  11/02/2019

  Колеж-Добрич при ШУ „Епископ К. Преславски” обявява конкурс по национална научна програма „Млади учени и постдокторанти”   Във връзка с изпълнението на Програмата, Колеж-Добрич ще финансира 1 млад учен или 1 постдокторант Правила за участие: pravila_kandidatstvane.doc Документи за кандидатстване: Автобиография Диплома за получена докторска степен Сертификат за владеене на чужд език Мотивационно писмо, включващо и […]

  AMEFSS19

  07/01/2019

  The International Conference “ Applied Modeling in Economics, Finance and Social Sciences (AMEFSS 2019) ” to be held on the June 28 to July 2, 2019 in Sozopol, Bulgaria. The main organizers are Sofia University „St. Kl. Ohridski“ ( Faculty of Economics and Business Administration), Academy of Romanian Scientists , Plovdiv University „Paisii Hilendarski“ (Faculty […]

  Церемония за промоция на абсолвенти 2018

  28/11/2018

  Шуменският университет „ Епископ Константин Преславски“ Колеж- Добрич се подготвя за празнично събитие. На 1-ви декември от 10 часа в зала № 106 на Колежа ще бъдат връчени дипломите на бъдещите информатици, педагози и специалисти в областта на растителна защита. Диплом ще получат, завършилите висше образование с образователно- квалификационна степен професионален бакалавър, както и завършили […]

  AMEFSS 2018

  10/01/2018

  The International Conference „Applied Modeling in Economics, Finance and Social Sciences (AMEFSS 2018)“ to be held on the 1-6 July 2018 in Bulgaria, http://dataconferences.org/ The deadline is March 30, 2018. Two different directions are developed in the conference: Stochastic Modeling and Optimization and Applied Modeling in Economic Sciences The conference topics are the following, but […]

  AMEFSS 2017

  28/02/2017

  Applied Modeling in Economics, Finance and Social Sciences 2017 г. (AMEFSS 2017) The International Conference “Applied Modeling in Economics, Finance and Social Sciences (AMEFSS 2017)” to be held on the 27-31 August 2017 in Hisar, Bulgaria. The main organizers are: Sofia University “St. Kl. Ohridski” (Faculty of Economics and Business Administration) Plovdiv University “Paisii Hilendarski” […]

  AMEFSS 2017

  28/02/2017

  Applied Modeling in Economics, Finance and Social Sciences 2017 г. (AMEFSS 2017) The International Conference “Applied Modeling in Economics, Finance and Social Sciences (AMEFSS 2017)” to be held on the 27-31 August 2017 in Hisar, Bulgaria. The main organizers are: Sofia University “St. Kl. Ohridski” (Faculty of Economics and Business Administration) Plovdiv University “Paisii Hilendarski” […]