Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Прием

  Условия за провеждане на отдалечен (онлайн) кандидатстудентски изпит в Шуменския университет

  Шуменският университет стартира провеждане на отдалечени кандидатстудентски изпити за прием през 2022 г. Отдалечените (онлайн) кандидатстудентски изпити ще се провеждат по същите дисциплини и на същите дати, както и присъствените предварителни изпити. Не се провеждат онлайн изпити по Физическо възпитание и Музика. Графика на изпитите може да видите тук. До отдалечен изпит се допускат кандидат-студенти, […]

  Записване за участие в отдалечен (онлайн) изпит

  Срокът за записване за онлайн изпит за тази година изтече!   Условия за провеждане на отдалечен (онлайн) кандидатстудентски изпит в Шуменския университет Уважаеми кандидат-студенти, За да заявите желание да участвате в отдалечен (онлайн) изпит, е необходимо да изпратите имейл на адрес online@shu.bg с текст: онлайн изпит Заявките се подават най-късно два дни преди датата на […]

  Признаване на висше образование, придобито в чуждестранен университет

    В Шуменския университет редът и организацията на процедурата по признаване на висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища се регламентира от Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища и Правилника за признаване на висше образование и завършени периоди на […]

  Прием след висше образование

  Правилник за прием след висше образование (2022) Празен Програми за прием в ОКС Магистър след Бакалавър Програми по проект “Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация” Интегрирани системи за дистанционно наблюдение и контрол Информационни технологии в геодезията     Програма за конкурсен изпит Съвременни системи в земеделието […]

  Прием след средно образование

  Правилник за приемане на студенти след средно образование през 2022 г. Семестриални такси Празен График за провеждане на предварителните конкурсни изпити Дата Конкурсен изпит Място на провеждане Шумен Варна Добрич 19.02.2022 г. 12.03.2022 г. 16.04.2022 г. 14.05.2022 г. 04.06.2022 г. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (тест) Корпус 1 ДИКПО Колеж 19.02.2022 г. 12.03.2022 г. 16.04.2022 г. […]

  Програми за конкурсен изпит за ОКС “Магистър”

  Държавна поръчка   Факултет по хуманитарни науки Специалност “Българска филология” – Маг. програма “Лингвистика и масови комуникации” Специалност “Българска филология” – Маг. програма “Семиотика на културата” Специалност “Българска филология” – Маг. програма “Редакторство и коректорство” Специалност “Българска филология” – Маг. програма “Лингвистика и библиотечно-информационни дейности” Специалност “Английска филология” – Маг. програма “Лингвистика и превод” Специалност […]

  Бюра за прием на кандидатстудентски документи а

  БЮРА ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ НА ЦЕНТЪРА ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ПОДГОТОВКА И ИНФОРМАЦИЯ (www.ckpi-bg.com) Град Адрес Телефони БЛАГОЕВГРАД ул. „Иван Михайлов“ № 66, Югозападен университет, I учебен корпус, зала 206 0887 886 012 БУРГАС бул. „Гладстон“ № 47, Младежки културен център 0888 305 539 0885 754 436 ВАРНА ул. „Христо Ботев” № 3 А  (ЦИО „Вектор”) 052 […]

  Балообразуване по специалности

  Специалности и форми на обучение Конкурсни изпити / матури Оценки от дипломата за средно образование ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ Българска филология Р, З* По избор (х коефициент 3): тест по бълг. език и литература матура по бълг. език и литература български език и литература или чужд език Английска филология Р, З По избор (х коефициент […]

  Балообразуване по специалности

  Специалности и форми на обучение Конкурсни изпити / матури Оценки от дипломата за средно образование ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ Българска филология Р, З* По избор (х коефициент 3): тест по бълг. език и литература матура по бълг. език и литература български език и литература или чужд език Английска филология Р, З По избор (х коефициент […]