Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Прием

  Признаване на висше образование, придобито в чуждестранен университет

  07/05/2020

  В ШУ редът и организацията на процедурата по признаване на висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища се регламентира от Правилник за признаване на висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища и  се извършва с цел продължаване на образованието. Признаването на висше образование включва следните общи положения: […]

  Прием след висше образование

  26/02/2020

  Правилник за прием след висше образование Празен Програми за прием в ОКС Магистър след Бакалавър Факултет по хуманитарни науки Археология – Шумен Балканистика – Шумен Езиково обслужване на туризма и бизнеса (Специалност Английска филология) – Шумен Езиково обслужване на туризма и бизнеса (Специалност Немска филология) – Шумен Езиково обслужване на туризма и бизнеса (Специалност Руска филология) – Шумен Езиково обслужване […]

  Прием след средно образование

  25/02/2020

  Правилник за приемане на студенти след средно образование Празен График за провеждане на предварителни изпити Дата Конкурсен изпит Място на провеждане Шумен Варна Добрич 15.02.; 14.03.; 11.04.; 16.05.; 06.06.2020г. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (тест) Корпус 1 ДИКПО Колеж 15.02.; 14.03.; 11.04.; 16.05.; 06.06 2020г АНГЛИЙСКИ ЕЗИК(тест) Корпус 1 ДИКПО Колеж 15.02.; 14.03.; 11.04.; 16.05.; 06.06.2020г. НЕМСКИ […]

  Програми за конкурсен изпит за ОКС “Магистър”

  22/11/2018

  Държавна поръчка   Факултет по хуманитарни науки Специалност “Българска филология” – Маг. програма “Лингвистика и масови комуникации” Специалност “Българска филология” – Маг. програма “Семиотика на културата” Специалност “Българска филология” – Маг. програма “Редакторство и коректорство” Специалност “Българска филология” – Маг. програма “Лингвистика и библиотечно-информационни дейности” Специалност “Английска филология” – Маг. програма “Лингвистика и превод” Специалност […]

  Бюра за прием на кандидатстудентски документи а

  20/11/2018

  БЮРА ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ НА ЦЕНТЪРА ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ПОДГОТОВКА И ИНФОРМАЦИЯ (www.ckpi-bg.com) Град Адрес Телефони БЛАГОЕВГРАД ул. „Иван Михайлов“ № 66, Югозападен университет, I учебен корпус, зала 206 0887 886 012 БУРГАС бул. „Гладстон“ № 47, Младежки културен център 0888 305 539 0885 754 436 ВАРНА ул. „Христо Ботев” № 3 А  (ЦИО „Вектор”) 052 […]

  Балообразуване по специалности

  20/11/2018

  Специалности и форми на обучение Конкурсни изпити / матури Оценки от дипломата за средно образование ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ Българска филология Р, З* По избор (х коефициент 3): тест по бълг. език и литература матура по бълг. език и литература български език и литература или чужд език Английска филология Р, З По избор (х коефициент […]

  Индивидуални електронни изпити

  20/11/2018

  СПИСЪК НА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ, КОИТО СЕ ПРОВЕЖДАТ В ЕЛЕКТРОННА ФОРМА   Конкурсен изпит Място на провеждане Шумен БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (тест) Корпус 1 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (тест) Корпус 1 НЕМСКИ ЕЗИК (тест) Корпус 1 РУСКИ ЕЗИК (тест) Корпус 1 ИСТОРИЯ (тест) Корпус 1 ТЕОЛОГИЯ (тест) Корпус 1 МАТЕМАТИКА (тест) Корпус 1 ИНФОРМАТИКА (тест) Корпус 1 […]

  ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ

  20/11/2018

  Дата Конкурсен изпит Място на провеждане Шумен Варна Добрич 03.07.2018 г. 06.07.2018 г. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (тест) Корпус 1 ДИКПО Колеж 03.07.2018 г. 06.07.2018 г. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (тест) Корпус 1 ДИКПО Колеж 03.07.2018 г. 06.07.2018 г. НЕМСКИ ЕЗИК (тест) Корпус 1 ДИКПО Колеж 03.07.2018 г. 06.07.2018 г. РУСКИ ЕЗИК (тест) Корпус 1 ДИКПО Колеж […]

  ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ

  20/11/2018

  Дата Конкурсен изпит Място на провеждане Шумен Варна Добрич 03.07.2018 г. 06.07.2018 г. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (тест) Корпус 1 ДИКПО Колеж 03.07.2018 г. 06.07.2018 г. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (тест) Корпус 1 ДИКПО Колеж 03.07.2018 г. 06.07.2018 г. НЕМСКИ ЕЗИК (тест) Корпус 1 ДИКПО Колеж 03.07.2018 г. 06.07.2018 г. РУСКИ ЕЗИК (тест) Корпус 1 ДИКПО Колеж […]