Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Прием

  Условия за провеждане на отдалечен (онлайн) кандидатстудентски изпит в Шуменския университет

  Шуменският университет стартира провеждане на отдалечени кандидатстудентски изпити за прием през 2021 г. Отдалечените (онлайн) кандидатстудентски изпити ще се провеждат по същите дисциплини и на същите дати, както и присъствените предварителни изпити. Не се провеждат онлайн изпити по Рисуване и Физическо възпитание. Графика на изпитите може да видите тук. До отдалечен изпит се допускат кандидат-студенти, […]

  Записване за участие в отдалечен (онлайн) изпит

   Условия за провеждане на отдалечен (онлайн) кандидатстудентски изпит в Шуменския университет Уважаеми кандидат-студенти, За да заявите желание да участвате в отдалечен (онлайн) изпит, е необходимо да изпратите имейл на адрес online@shu.bg с текст: онлайн изпит Заявките се подават най-късно два дни преди датата на изпита. За регистрация и използване на пълната функционалност на платформата за […]

  Признаване на висше образование, придобито в чуждестранен университет

  В ШУ редът и организацията на процедурата по признаване на висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища се регламентира от Правилник за признаване на висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища и  се извършва с цел продължаване на образованието. Признаването на висше образование включва следните общи положения: […]

  Прием след висше образование

  Правилник за прием след висше образование (2021) Празен Програми за прием в ОКС Магистър след Бакалавър Факултет по хуманитарни науки Археология – Шумен Балканистика – Шумен Езиково обслужване на туризма и бизнеса (Специалност Английска филология) – Шумен Езиково обслужване на туризма и бизнеса (Специалност Немска филология) – Шумен Езиково обслужване на туризма и бизнеса (Специалност Руска филология) – Шумен Езиково […]

  Прием след средно образование

  Правилник за приемане на студенти след средно образование Празен График за провеждане на предварителните конкурсни изпити Дата Конкурсен изпит Място на провеждане Шумен Варна Добрич 20.02.2021 г. 13.03.2021 г. 17.04.2021 г. 15.05.2021 г. 05.06.2021 г. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (тест) Корпус 1 ДИКПО Колеж 20.02.2021 г. 13.03.2021 г. 17.04.2021 г. 15.05.2021 г. 05.06.2021 г. АНГЛИЙСКИ […]

  Програми за конкурсен изпит за ОКС “Магистър”

  Държавна поръчка   Факултет по хуманитарни науки Специалност “Българска филология” – Маг. програма “Лингвистика и масови комуникации” Специалност “Българска филология” – Маг. програма “Семиотика на културата” Специалност “Българска филология” – Маг. програма “Редакторство и коректорство” Специалност “Българска филология” – Маг. програма “Лингвистика и библиотечно-информационни дейности” Специалност “Английска филология” – Маг. програма “Лингвистика и превод” Специалност […]

  Бюра за прием на кандидатстудентски документи а

  БЮРА ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ НА ЦЕНТЪРА ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ПОДГОТОВКА И ИНФОРМАЦИЯ (www.ckpi-bg.com) Град Адрес Телефони БЛАГОЕВГРАД ул. „Иван Михайлов“ № 66, Югозападен университет, I учебен корпус, зала 206 0887 886 012 БУРГАС бул. „Гладстон“ № 47, Младежки културен център 0888 305 539 0885 754 436 ВАРНА ул. „Христо Ботев” № 3 А  (ЦИО „Вектор”) 052 […]

  Балообразуване по специалности

  Специалности и форми на обучение Конкурсни изпити / матури Оценки от дипломата за средно образование ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ Българска филология Р, З* По избор (х коефициент 3): тест по бълг. език и литература матура по бълг. език и литература български език и литература или чужд език Английска филология Р, З По избор (х коефициент […]

  Балообразуване по специалности

  Специалности и форми на обучение Конкурсни изпити / матури Оценки от дипломата за средно образование ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ Българска филология Р, З* По избор (х коефициент 3): тест по бълг. език и литература матура по бълг. език и литература български език и литература или чужд език Английска филология Р, З По избор (х коефициент […]