Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Студенти

  Държавни изпити – дати и срокове

  Дати за провеждане на държавните изпити за учебната 2020/2021 г. в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър” Факултет по хуманитарни науки Факултет по математика и информатика Факултет по природни науки Педагогически факултет Факултет по технически науки Колеж – Добрич

  Изготвени дипломи – факултет по технически науки

  Празен Бакалавър Геодезия Инженерна логистика Комуникационни и информационни системи Радиолокационна техника и технологии Системи за сигурност Сигналноохранителни системи и технологии Радиокомуникационна техника и технологии Компютърни технологии за автоматизация на производството Магистър Геодезия Инженерна логистика Комуникационни и информационни системи Радиолокационна техника и технологии Системи за сигурност Сигналноохранителни системи и технологии Радиокомуникационна техника и технологии Компютърни технологии […]

  Изготвени дипломи – педагогически факултет

  Празен Бакалавър Педагогика на обучението по изобразително изкуство Специална педагогика – Логопедия Педагогика на обучението по музика Начална училищна педагогика Начална училищна педагогика и чужд език Педагогика Специална педагогика – ПДИН Предучилищна педагогика Предучилищна и начална училищна педагогика Социална педагогика Социални дейности Педагогика на обучението по техника и технологии Педагогика на обучението по физическо възпитание […]

  Изготвени дипломи – факултет по математика и информатика

  Празен Бакалавър Икономика Компютърна информатика Икономическа информатика Бизнес информатика Бизнес математика Математика Педагогика на обучението по математика и информатика Компютърни информационни технологии Стопанска математика Магистър Математика Икономика Информатика Педагогика на обучението по математика и информатика

  Изготвени дипломи – факултет по природни науки

  Празен Бакалавър Астрономия География и регионална политика ЕООС Медицинска физика и радиоекология Медицинска химия Педагогика на обучението по биология и химия Педагогика на обучението по биология и физика Педагогика на обучението по география и биология Педагогика на обучението по химия и физика Растителна защита Физика Химия Туризъм Педагогика на обучението по химия и опазване на […]

  Съобщения

  На вниманието на всички дипломирани студенти Уважаеми абсолвенти, Отложената поради усложнената пандемична обстановка церемония за промоция на абсолвентите от випуск 2020 на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ ще се състои на 21 май 2021 г. (петък) пред Ректората. Всички абсолвенти, които желаят да участват в церемонията, следва да се регистрират до 9 май 2021 г. […]

  Изготвени дипломи – факултет по хуманитарни науки

  Празен Бакалавър Английска филология Археология Българска филология Българска филология с библиотечно-информационни дейности и книгоиздаване Връзки с обществеността Журналистика История Немска филология Приложна германистика Руска филология Теология Турска филология Педагогика на обучението по български език и история Педагогика на обучението по български език и руски език Приложна лингвистика Педагогика на обучението по история и география Руска […]

  Комисия по социално-битови въпроси на учащите

  Комисията по социално-битовите въпроси на учещите (КСБВУ) в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” е създадена с ректорска заповед, съгласно чл. 9, ал. 1, т. 1 и 3 от “Наредбата за ползване на студентските общежития и столове” и съгласно чл. 4, ал. 5 от ПМС № 90 от 26.05.2000 година. Нейният състав, включващ представители на Студентския […]

  Комисия по социално-битови въпроси на учащите

  Комисията по социално-битовите въпроси на учещите (КСБВУ) в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” е създадена с ректорска заповед, съгласно чл. 9, ал. 1, т. 1 и 3 от “Наредбата за ползване на студентските общежития и столове” и съгласно чл. 4, ал. 5 от ПМС № 90 от 26.05.2000 година. Нейният състав, включващ представители на Студентския […]