Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Любословие

  За списанието

  Списание “Любословие” е научно периодично издание на Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Основано е през 1996 година по идея на доц. д-р Николай Димков, който става негов пръв главен редактор. В началото списанието повтаря не само името на Фотиновия прототип, но и неговата корица. По-късно настъпват промени във външния вид, но очертаната още с възникването му издателска политика се запазва и днес.

  Покана

  Темата на новия брой на списание Любословие, който предстои да бъде публикуван през 2024 г., е Илюзиите. Каним ви да участвате с научно изследване по темата в областта на хуманитарните науки: класическа и модерна литература и лингвистика, история, социология и антропология, визуални изкуства, медии и обществени комуникации. Могат да се предлагат текстове и за документалната рубрика на броя – мемоаристика, текстове от архиви, непубликувани документи. Броят е отворен и за рецензии/анотации на новоизлезли у нас и в чужбина изследвания в тематичната област „Илюзиите”.

  Текстовете могат да бъдат на български, руски, английски или немски език. Срокът за изпращане на заглавие и резюме на български език (мин. 120 – макс. 150 думи) е 15.06.2024 г., а за предаване на статиите е 30.08.2024 г. Изискванията за оформление са поместени в сайта.

  Списанието е индексирано в ERIH PLUS, EBSCO, eLibrary, CEEOL и SCRIBD и е включено в Националния референтен списък на НАЦИД.

  Всяка публикация в списанието получава свой уникален DOI номер, който при цитиране служи като пряк линк към дигиталната версия на публикувания материал.

  История

  “Любословие” излиза веднъж в годината (до 2008 г. само на хартия, след това на хартия и в електронен вариант) и публикува статии от научните области на филологията, историята и археологията, богословието, теорията на масмедиите на преподаватели от Шуменския университет, на учени от България и други страни на света. Списанието помества и спомени и документи, свързани с дейността на известни фигури от историята на българската култура и на националния обществен живот, както и рецензии за новоизлезли книги в очертаните от политиката му области на хуманитаристиката.

  Етични правила

  В своята публикационна политика списание Любословие на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет спазва приетите международни стандарти за публикационна етика. Редакционните колегии считат за неизменно свое задължение да съблюдават правилата, заложени в насоките.

  Етичните правила се отнасят до всички участници в процеса на публикуване: автори и рецензенти, редактори и издатели.

   

  Виж още

  Форматиране

  Статиите да имат резюмета и ключови думи на английски език. Имената на автора и названието на статията се изписват и на английски език. Библиографията да бъде подредена по азбучен ред…

  ISSN

  SSN номера на отделните броеве:

   

  • 10/2009 – 1311-9486;
  • 11/2011 – 1311-9486;
  • 12/2012 – 1314-6033;
  • 13/2013 – 1314-6033;
  • 14/2014 – 1314-6033;
  • 15/2015 – 1314-6033;
  • 16/2016 – 1314-6033;
  • 17/2017 – 1314-6033.