Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Деканско ръководство-фпн

   доц. д-р Петинка Галчева
  • Кабинет: Корпус 1, кабинет 307
  • Телефон: + 359 54 830 376, + 359 54 830 495, вътр. 125, 162
  • Факс: + 359 54 830 371
  • E-mail: p.galcheva@shu.bg
  • Приемно време: понеделник 11-13 часа
  доц. д-р Росица Владева
  • Кабинет: Корпус 1, кабинет 307
  • Телефон: + 359 54 830 376, + 359 54 830 495, вътр. 130, 197
  • Факс: + 359 54 830 371
  • Е-mail: r.vladeva@shu.bg
  • Приемно време: петък 10-12 часа
  проф. д-р Цветеслава Иванова
  • Кабинет: Корпус 1, кабинет 307
  • Телефон: + 359 54 830 376, + 359 54 830 495, вътр. 130, 244
  • Факс: + 359 54 830 371
  • Е-mail: ts.ignatovaivanova@shu.bg
  • Приемно време: вторник 13-15 часа
  проф. д-р Димчо Захариев
  • Кабинет: Корпус 1, кабинет 307
  • Телефон: + 359 54 830 376, + 359 54 830 495, вътр. 130, 225
  • Е-mail: d.zahariev@shu.bg
  • Приемно време: петък 10-12 часа
  Вергиния Тодорова
  • Кабинет: Корпус 1, кабинет 307
  • Телефон: + 359 54 830 376, + 359 54 830 495, вътр. 325
  • E-mail: fpn@shu.bg