Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Катедри

  • БИОЛОГИЯ

   РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА: доц. д-р Жени Димитрова Стоянова
   Кабинет: Корпус 1, кабинет 315
   Телефон за връзка: 054 830 495 / вътр. 246
   Email: j.dimitrova@shu.bg
   Технически организатор на учебния процес: Цветомира Йорданова Иванова
   Кабинет: Корпус 1, кабинет 315
   Телефон за връзка: 054 830 495 / вътр. 246
   Email: biology-dept@shu.bg
   Сайт на катедрата

  • ГЕОГРАФИЯ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТУРИЗЪМ

   РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА: проф. д-р Димитър Тодоров Владев
   Кабинет: Корпус 1, кабинет 401
   Телефон за връзка: 054 830495 / вътр. 299
   Email: d.vladev@shu.bg
   Специалист: Анелия Атанасова-Колева
   Кабинет: Корпус 1, кабинет 401
   Телефон за връзка: 0895 522 543
   Email: a.koleva@shu.bg
   Email на катедрата: geo.tur@shu.bg
   Профил във Фейсбук
   История на географията в ШУ

  • РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, БОТАНИКА И ЗООЛОГИЯ

   РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА: проф. д-р Димчо Захариев Иванов
   Кабинет: Корпус 1, кабинет 205
   Телефон за връзка: 054 830 495 / вътр. 225
   Email: d.zahariev@shu.bg
   Специалист: Лидия Радославова Димитрова
   Кабинет: Корпус 1, кабинет 205
   Телефон за връзка: 054 830495 / вътр. 225
   Мобилен телефон: 0896409889
   Email: l.dimitrova@shu.bg
   Сайт на катедрата

  • ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

   РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА: доц. д-р Нина Архангелова Николова-Тодорова
   Кабинет: Корпус 1, кабинет 303
   Телефон за връзка: 054 830495 / вътр. 255
   Email: n.arhangelova@shu.bg
   Специалист: Анелия Колева Атанасова-Колева
   Кабинет: Корпус 1, кабинет 303
   Телефон за връзка: 054 830495 / вътр. 255
   Мобилен телефон:0895 522 543
   Email: a.koleva@shu.bg
   Сайт на катедрата

  • ХИМИЯ

   РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА: доц. д-р Исмаил Ефраимов Исмаилов
   Кабинет: Корпус 1, кабинет 408
   Телефон: 054 830 495 / вътр. 288
   Мобилен телефон: 0897 321221
   Email: i.ismailov@shu.bg
   Технически организатор на учебния процес: Селиха Алиева Льотева
   Кабинет: Корпус 1, кабинет 408
   Телефон за връзка: 054 830495 / вътр. 288
   Email: chemistry@shu.bg