Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Катедри

  • БИОЛОГИЯ

   РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА: доц. д-р Жени Димитрова Стоянова
   Кабинет: Корпус 1, кабинет 315
   Телефон за връзка: 054 830 495 / вътр. 246
   Email: j.dimitrova@shu.bg
   Специалист: Красимира Димитрова
   Кабинет: Корпус 1, кабинет 315
   Телефон за връзка: 054 830 495 / вътр. 246
   Email: biology-dept@shu.bg
   Сайт на катедрата

  • РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, БОТАНИКА И ЗООЛОГИЯ

   РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА: проф. д-р Димчо Захариев Иванов
   Кабинет: Корпус 1, кабинет 205
   Телефон за връзка: 054 830 495 / вътр. 225
   Email: d.zahariev@shu.bg
   Специалист: Росица Георгиева Петкова
   Кабинет: Корпус 1, кабинет 205
   Телефон за връзка: 054 830495 / вътр. 225
   Мобилен телефон: 0895 506 587
   Email: r.petkova@shu.bg
   Сайт на катедрата

  • ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

   РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА: доц. д-р Нина Архангелова Николова-Тодорова
   Кабинет: Корпус 1, кабинет 303
   Телефон за връзка: 054 830495 / вътр. 255
   Email: n.arhangelova@shu.bg
   Специалист: Анелия Колева
   Кабинет: Корпус 1, кабинет 303
   Телефон за връзка: 054 830495 / вътр. 255
   Мобилен телефон:0895 522 543
   Email: a.koleva@shu.bg
   Сайт на катедрата

  • ХИМИЯ

   РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА: доц. д-р Исмаил Ефраимов Исмаилов
   Кабинет: Корпус 1, кабинет 405
   Телефон: 054 830 495 / вътр. 384
   Мобилен телефон: 0897 321221
   Email: i.ismailov@shu.bg
   Специалист: Стефани Тошкова
   Кабинет: Корпус 1, кабинет 411
   Телефон за връзка: 054 830495 / вътр. 272
   Мобилен телефон:0897602825
   Email: s.toshkova@shu.bg