Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Специалности

  Бакалавърски програми

  Астрономия

  Астрономия и метеорология

  Биология и химия

  География и биология

  География и регионална политика

  Екология и опазване на околната среда

  Медицинска химия

  Педагогика на обучението по биология и химия

  Педагогика на обучението по география и биология

  Педагогика на обучението по природни науки

  Растителна защита

  Туризъм

  Устойчиво развитие и туризъм


  Магистърски програми

  География и регионална политика, маг. програма Приложна география и географски информационни системи

  География и регионална политика, маг. програма Регионално развитие и туризъм, гр. Варна

  География и регионална политика, маг. програма Регионално развитие и туризъм

  Екология и опазване на околната среда, маг. програма Биотероризъм и безопасност на храни

  Екология и опазване на околната среда, маг. програма Екология на лечебните растения

  Екология и опазване на околната среда, маг. програма Екология на микроорганизмите, биотехнологии, пречистване и контрол

  Екология и опазване на околната среда, маг. програма Управление и опазване на екосистемите

  Медицинска химия, маг. програма Медицинска химия

  Педагогика на обучението по биология и химия, маг. програма Дидактика на биологията и здравното образование

  Педагогика на обучението по география и биология, маг. програма География и интерактивно образование

  Педагогика на обучението по химия и опазване на околната среда, маг. програма Методология на обучението по химия и опазване на околната среда

  Растителна защита, маг. програма Растителна защита

  Физика, маг. програма Астрофизика

  Физика, маг. програма Медицинска физика

  Физика, маг. програма Метеорология

  Химия, маг. програма Екологична химия

  Химия, маг. програма Екологични биотехнологии и контрол на храни

  Химия, маг. програма Органична химия

  Химия, маг. програма Химични аспекти в растителната защита


  Магистърски програми след професионален бакалавър

  Растителна защита, маг. програма Растителна защита