Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Стипендии

  Стипендии за успеx

  Кандидатства се всеки семестър. Стипендията се получава в продължение на  5 месеца в размер от 60-80 лв./месец.

  Стипендии по коефициент, включващ доход и успеx

  Кандидатства се всеки семестър. Стипендията се получава в продължение на  5 месеца в размер от 50-70 лв./месец.

  Целогодишни стипендии

  Кандидатства се в началото на учебната година. Стипендията се получава в продължение на 12 месеца в размер от 70 лв./месец.

  Стипендия на „Алкомет“ АД

  Кандидатства се в началото на учебната година. Стипендията се получава в продължение на 12 месеца в размер от 100 лв./месец.

  Стипендия на „Карлсберг“ Груп

  Кандидатства се в началото на учебната година. Стипендията се получава в продължение на 10 месеца в размер от 100 лв./месец.

  Важно: От първите 3 стипендии може да се получава само една. Заедно с нея може да се получава и всяка от европейските стипендии.


  За повече информация:

  Боряна Петроваглавен специалист по социално-битови въпроси на студенти
  • Кабинет: 310, Корпус 3, ет. 3
  • Телефон:  +359 54 830 952
  • Телефон: +359 54 830 495, вътр. 171
  • E-mail:  b.petrova@shu.bg