Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • За контакти

  Централна университетска библиотека, Корпус 3

  Шумен, ул. „Университетска” 115

  Телефон: 0892 293 501

  E-mail: library@shu.bg

  Ръководител: д-р Мариaна Петева
  • Кабинет: 108, Корпус 3, партер
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 368
  • E-mail: m.peteva@shu.bg
  Венета Петрова – библиотечни фондове и статистика
  • Корпус 3: Университетска библиотека, заемна
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 378
  • E-mail: library@shu.bg
  • E-mail: v.petrova@shu.bg
  Д-р Йорданка Москова – обработка и дигитализация на старопечатни издания, междубиблиотечно заемане
  • Корпус 3: Университетска библиотека, читалня „Тошко Мончев”
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 378
  • E-mail: library@shu.bg
  • E-mail: j.moskova@shu.bg
  Мария Цонева – комплектуване и обработка на библиотечни единици, библиотечни фондове
  Нина Димитрова – библиотечни фондове, комплектуване и обработка на периодични издания
  • Корпус 3: Университетска библиотека, заемна
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 378
  • E-mail: library@shu.bg
  Соня Кандиларова – библиотечни фондове, книгообмен
  • Корпус 3: Университетска библиотека, студентска читалня
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 378
  • E-mail: library@shu.bg
  • E-mail: s.kandilarova@shu.bg
  Диана Вълчева – оператор периферни устройства
  • Корпус 3: Университетска библиотека.
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 249
  • E-mail: d.valcheva@shu.bg

  Педагогическа и чуждоезикова библиотеки, Корпус 2

  Шумен, ул. “Червени ескадрони” 22

  Телефон: 0892 293 502 

  Е-mail: librarypf@shu.bg

  Мария Панайотова – библиотечни фондове, обработка, бази данни, обслужване на читатели
  • Кабинет: 206, Корпус 2, ет. 2
  • Телефон:  054 830 495 / вътр. 205
  • E-mail: m.borislavova@shu.bg
  Димитринка Христова – библиотечни фондове, обработка, обслужване на читатели
  • Кабинет: 206, Корпус 2, ет. 2
  • Телефон:  054 830 495 / вътр. 205
  • E-mail: d.hristova@shu.bg
  Павлина Люцканова – библиотечни фондове, обслужване на читатели
  • Кабинет: 206, Корпус 2, ет. 2
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 205
  • E-mail: p.luckanova@shu.bg
  инж. Мая Василева Костадинова – компютърен специалист, дигитализация
  • Кабинет: 206, Корпус 2, ет. 2
  • Телефон:  054 830 495 / вътр. 205
  • E-mail: m.kostadinova@shu.bg

  Филиал на университетска библиотека – ДИКПО  – Варна

  Варна, ул.  “Д-р Борис Божков” № 1

  Петя Станева – обработка и комплектуване на библиотечни единици
  • Кабинет: 33 – ет. 1
  • Телефон: 052 301 241 / вътр. 108
  • E-mail: p.staneva@shu.bg

  Филиал на университетска библиотека Колеж – Добрич

  Добрич, жк „Добротица” № 12

  Елица Петрова – обработка и комплектуване на библиотечни единици