Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • ru
  • Дарители

     

    Списък на дарители на Университетска библиотеката при Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” – Шумен за 2021 година

    Списък на дарители на Университетска библиотеката при Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” – Шумен за периода 1991 – 2020 година