Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Дарители

  Частни лица дарили книги на Университетска библиотека:
  • доц. д-р Росен Алексиев
  • проф. Андрей Андреев
  • Николай Андриянов
  • доц. Мария Атанасова-Ангелова
  • проф. Анастасия Атанасова-Вукова
  • Георги Г. Атанасов
  • Виолета Атанасова
  • А. Баева
  • Стефан Базелков
  • Илия Байков
  • проф. М. Белова
  • Радослав Л.Бозаджиев
  • Г. Бонев
  • доц. д-р Вера Бонева
  • Надя Бонева
  • Лина Борджиева
  • Тодор Бояджиев
  • Крум Василев
  • Джина Василева
  • доц. Милка Василева
  • проф. Кина Вачкова
  • Теодора Вендова
  • Наталия Витанова
  • доц. д-р Валентин Вичев
  • проф. Венета Вичева
  • д-р Димитър Владев
  • проф. д-р Катя Владимирова
  • д-р Зорница Ганева
  • Нейко Генчев
  • доц. д-р Богдана Георгиева
  • Йорданка Георгиева
  • доц. д-р Цветана Георгиева
  • М. Генчева
  • Филип Геров
  • проф. Васил Гелемански
  • Елена Горостанова
  • Иван Грудов
  • Недялка Данчева
  • Светослав Диамандиев
  • Деан Евтимов
  • Нели Димитрова
  • доц. Николай Димков
  • Антоний Димов
  • Душка Димова
  • проф. дфн Добрин Добрев
  • Пламен Дойнов
  • проф. Стефан Желев
  • доц. О. Занков
  • проф. Минка Златева
  • доц. Иван Иванов
  • Иван Костадинов Иванов /Грудев/
  • Милко Иванов
  • Пламен Иванов
  • проф. Диана Иванова
  • Евгения Иванова
  • Елена Иванова
  • Илинка Иванова
  • проф. Димитър Игнатовски
  • Илия Г. Илиев
  • проф. Н. Илиева
  • доц. Любомир Йонков
  • Дучко Йорданов
  • проф. Иван Йорданов
  • доц. Йордан Йорданов
  • Стефан Йорданов
  • доц. Надежда Йорданова
  • Уляна Йорданова
  • Райна Кабаиванска
  • Георги Казанджиев
  • Евгений Кандиларов
  • Соня Кандиларова
  • проф. д.и.н. Иван Карайотов
  • Герчо Иванов Каракашев
  • Петя Караколева
  • проф. дбн Елена Карова
  • Илия Кожухаров
  • проф. Георги Колев
  • Ваня Колева
  • Дора Колева
  • Николай Колишев
  • Елена Коматова
  • д-р Константин Т. Константинов
  • Мадлена Косева
  • доц. Г. Костов
  • доц. Ангел Кръстев
  • доц. Белчо Кръстев
  • Йонка Кръстева
  • проф. Ив. Кусев
  • Димитър Кънев
  • Павлина Лазарова
  • д-р Ирена Левкова
  • Румен Липчев
  • Георги Мазаджиев
  • Мариана Малинова
  • проф. Малчо Малчев
  • Васил Маринов
  • д-р Владислав Маринов
  • Красимир Марков
  • Даниела Маркова
  • Илиана Мирчева
  • Пело Михайлов
  • доц. Лила Мончева
  • доц. д-р Георги Д. Нейков
  • Георги Н. Николов
  • Елит Николов
  • Николай Николов
  • Славчо Николов
  • Ана Николова
  • Сашо Нунев
  • Андрей Павлов
  • свещеник Иван Павлов
  • проф. д-р Веселин Панайотов
  • Благомир Папазов
  • доц. д-р Марияна Парзулова
  • доц. Спартак Паскалевски
  • доц. д-р Лозанка Пейчева
  • проф. Емилия Пернишка
  • доц. Г. Петков
  • Виолета Пенева
  • Галя Пенева
  • Добринка Пенева
  • доц. д-р Йорданка Пенева
  • Севдалина Петкова
  • проф. Ивайло Петров
  • доц. Русанка Петрова
  • доц. Димитър Попов
  • Валя Попова
  • Велка Попова
  • Проф. Венче Попова
  • Надя Попова
  • доц. д-р Николай Проданов
  • Спас Т. Райкин
  • доц. Свилен Райков
  • Маргарита Рачева
  • Васил Василев Русинов
  • Алтан Фикрет Садък
  • проф. д-р Сава Сивриев
  • Волен Сидеров
  • проф. Удо Симон
  • проф. ГаяСимеонова-Конах
  • проф. Л. Станоев
  • проф. д-р Йорданка Станчева
  • Лилия Старева
  • Аримандритпроф. д-р Павел Стефанов
  • Марияна Стефанова
  • проф. д-р Герасим Стоилов
  • Борислав Стоянов
  • Пламен Стоянов
  • доц. д-р Чавдар Танев Стоянов
  • Нонка А. Стоянова
  • Анастасия Талева
  • доц. д-р Стоян Танев
  • Жени Тачева
  • КънчоТодоров
  • доц. Янка Тоцева
  • проф. Христо Трендафилов
  • Петко Троев
  • проф. Д. Тъпков
  • Иван Й. Узунов
  • проф. Антон Хаджиатанасов
  • проф. дфн Иван Харалампиев
  • ХинкоХинчев
  • Ангел Христов
  • проф. Валери Христов
  • доц. д-р Желязко Христов
  • доц. Христов Христов
  • проф. Иван Цонев
  • проф. Ц. Цанев
  • Пламен Шуликов
  • д-р Йордан Щерев
  • Надежда Янева
  • доц. М. Якова
   
   Обществени организации дарили книги на Университетска библиотека:
  • Американски университет – гр. Благоевград
  • Българска национална телевизия
  • Българско библейско дружество
  • Генерално консулство на Русия – гр. Варна
  • Женска либерална мрежа
  • Издателска къща Труд и право
  • Издателство Просвета
  • Издателство Булвест 2000
  • Издателство Булфим
  • Издателство Доби Прес ЕООД
  • Издателство Интегра
  • Издателство За буквите – О писменехь
  • Издателство Труд и право
  • Издателство Фабер
  • Издателство Хайни
  • Индекс ООД – гр. София
  • Институт Отворено общество
  • Корпоративна търговска банка
  • Лесотехнически университет – гр. София
  • Македонски научен институт – гр. София
  • Национална комисия за борба с трафика на хора
  • Национален съюз на трудово-производителните кооперации
  • Община Шумен- сектор Култура
  • Общедоступная библиотека-фонд „Русскоезарубежье“ – Москва
  • Полски институт – гр. София
  • Посолство на Кралство Нидерландия
  • Посолство на Република Казахстан
  • Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ – гр. Сливен
  • Русенски университет „Ангел Кънчев“
  • Съюз на учените в България
  • Унгарски културен институт – гр. София
  • Фондация Комунитас – гр. София
  • Фондация Приятелска подкрепа – гр. Русе
  • Фондация Репортер – гр. София
  • Форум „България-Русия“
  • Художествена галерия “Елена Карамихайлова”
  • Център по българска ономастика при ВТУ „“Св. св. Кирил и Методий
  • ЦМЕДШ „Амалипе“ – гр. Велико Търново