Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Нови книги

  Списък с новите книги за периода от април до юни 2022 г.

  Списък с новите книги за периода от януари до март 2022 г.

  Списък с новите книги за периода от юли до декември 2021 г.

  Списък с новите книги за периода от януари до юни 2021 г.

  Списък с новите книги за периода от юли до декември 2020 г.

  Списък с новите книги за периода от януари до юни 2020 г.

  Списък с новите книги за периода от октомври до декември 2019 г.

  Списък с новите книги за периода от юли до септември 2019 г.

  Списък с новите книги за периода от април до юни 2019 г.

  Списък с новите книги за периода от януари до март 2019 г.

  Списък с новите книги за периода от юли до декември 2018 г.

  Списък с новите книги за периода от януари до юни 2018 г.

  Списък с новите книги за периода от юли до декември 2017 г.

  Списък с новите книги за периода от януари до юни 2017 г.

  Списък с новите книги за периода от януари до декември 2016 г.