Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Електронни бази

  Собствен абонамент

  EBSCO

  (http://search.ebscohost.com/)

  Academic Search Complete

  Мултидисциплинарна научна база данни с пълнотекстов достъп до повече от 8500 списания, 7500 от които с висока научна стойност (peer-reviewed). Базата предлага и достъп до ниво “резюме” за още над 12 500 заглавия.

  European Views of the Americas: 1493 to 1750

  Библиографска база данни с повече от 32 000 записа на произведения, създадени в Европа и отнасящи се за Северна и Южна Америка. Колекцията се базира върху авторитетната библиография European Americana: A Chronological Guide to Works Printed In Europe Relating to The Americas, 1493-1750.

  GreenFILE

  Колекцията от индексирани и реферирани научни и правителствени документи обхваща всички аспекти на човешкото въздействие върху околната среда. Базата предлага достъп до ниво „резюме“ за над повече от 1,000,000 заглавия, както и отворен достъп за пълно текстови документа за над 15,000 заглавия.

  Health Source: Consumer Edition

  Базата предлага достъп до над 800 пълно текстови списания. Обхванати са области като: обществено здравеопазване, популярни лекарствени форми и тяхното приложение, клинична медицина, психология, технологии в медицината и медицинско образование.

  Library, Information Science & Technology Abstracts

  Библиографска база данни, в която се индексират повече от 560 ядрени списания в областта на библиотечното дело, библиометриката и мн. др.

  Teacher Reference Center

  Включва 280 анотирани периодични издания в областта на образованието. Широко са застъпени следните теми: оценяване, добри практики, продължаващо обучение, разработване на учебни планове, стандарти, основно и висше образование.

  AHFS Consumer Medication Information

  Колекцията е с разпознаваем стандарт с информация за лекарства за пациенти, достъпна както на английски език, така и на испански. Базата включва множество монографии, свързани с употребата на лекарства. Съдържанието се обновява месечно.

  OpenDissertations

  База с отворен достъп, създадена за подпомагане на изследователи в откриване на исторически и съвременни дисертации. Предоставя на изследователите цитати на дисертационни изследвания за определен период от време; от началото на 20-ти век до днес. Колекцията постоянно се обновява.  

  Всички продукти на ЕBSCO HOST предлагат машинен превод на пълнотекстовите документи (в html формат) от английски език на френски, немски, руски и български език.

  ВХОД КЪМ EBSCO

  ПОДРОБНИ УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАЗАТА


  Национален абонамент

  ScienceDirect

  (www.sciencedirect.com)

  ScienceDirectFreedomCollection е водеща интердисциплинарна колекция насочена към академичната общност. Тя дава достъп до повече от 12,6 млн. статии от повече от 2500 рецензирани (peer-review) списания, включително списания на отворен достъп. Лицензът на МОН включва достъп до пълния текст на списанията от 2008 г. насам. Съдържанието е лесно откриваемо, с интелигентни търсещи инструменти, с възможности за намиране на сходно съдържание, модерен интерфейс и функции за запазване и споделяне на съдържание.

  Повече на http://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect .

  Материалите за промотиране са на: http://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect/support/promote-sciencedirect

  ПОДРОБНИ УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАЗАТА


  Национален абонамент

  Scopus

  (www.scopus.com)

  Scopus е най-голямата библиографска и наукометрична база данни в областта на научната, медицинската и техническата литература. Базата данни е незаменим помощник в работния процес на учените с интелигентни инструменти за търсене, проследяване и анализ на научната информация. В Scopus може да бъде направена оценка на списания, автори и институции. Най-новата функция е метрика на ниво статия.

  Scopus включва над 21 000 научни издания на повече от 5 000 издатели, общо над 57 милиона библиографски записи; над 3 800 списания със свободен достъп; над 90 хил. книги и информация за статии под печат от над 3 850 списания, материали от конференции, патенти и други ресурси.

  Новото в Scopus:

  1. Добавени са близо 4 милиона нови статии от преди 1996 г.

  2. Има нова метрика на ниво статия.

  3. Списанията на отворен достъп са индикирани в базата данни.

  Полезни връзки за промотиране на Scopus на: http://www.elsevier.com/solutions/scopus/support/promote и материали в помощ на обучението на поребителите на http://www.elsevier.com/solutions/scopus/support/get-started.

  ПОДРОБНИ УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАЗАТА


  Национален абонамент

  Web of Science

  Web of Science е реферативна база данни в областта на естествените науки, обществознанието, изкуствата и хуманитарните науки. Достъпна е също патентна информация, фактографска база данни за наукометричен анализ и търсене сред 9200 списания на 45 езика. Базата е достъпна от компютрите в Университета на адрес: http://www.isiknowledge.com

  ПОДРОБНИ УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАЗАТА

   


  Национален абонамент

  InCites

  От началото на 2012 г. МОН осигурява на българската академична общност наукометричния продукт InCites  на 

  Thomson Reuters. Той ползва масив от данни, съдържащ цитираните научни публикации на български автори в списания с импакт фактор, в базата Web Of Science. Могат да се правят анализи на основата на статистически, библиометрични и наукометрични измерители.

  Така могат да се обобщят и анализират резултатите от публикационната научна активност на българските научни организации.

  Базата е достъпна от компютрите в Университета на адрес: https://incites.clarivate.com/


  Национален абонамент

  Mendeley

  (www.mendeley.com)

  Mendeley (www.mendeley.com) е свободен софтуер за библиографски мениджмънт и социална мрежа в помощ на учените и студентите. Чрез създаване на онлайн профил, платформата индексира и организира Вашата колекция от статии в PDF и съставя библиография в изисквания формат за цитиране. Мрежата позволява управление на цитирането; четене, анотиране и водене на бележки; импортиране и организация на документи; споделяне на научна информация и проекти в уеб среда; откриване на статии, учени и научни групи и достъп чрез мобилни устройства. На базата на споделената от потребителите информация,​можете да откривате значимите статии, учени и научни групи на базата на науко​метрична информация. Mendeley позволява cъxpaнение на информация в уеб до 2 GB.

  Вижте видео ръководствата http://community.mendeley.com/guides

  Следете за нова информация за базите данни на​ http://facebook.com/ElsevierBulgaria

  и блога „Научни ресурси“ http://resursi.blogspot.com.