Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Нови условия при обслужването на читатели в сила от 27 октомври 2020 г. до 31 януари 2021 г. включително

  Уважаеми читатели,

  Във връзка с мерките за ефективно ограничаване разпространението на COVID-19 и съгласно Заповед № РД-10-772/21.12.2020 г. на Ректора на ШУ „Епископ Константин Преславски“ Ви уведомяваме, че библиотеките на Шуменски университет ще работят с читатели от 27 октомври 2020 г. до 31 януари 2021 г. включително с нормално работно време при спазване на следните условия:

  • Читалните в Централна библиотека – Корпус 3 и Педагогическа и чуждоезикова библиотека – Корпус 2 няма да обслужват читатели;
  • Заемните и при двете библиотеки ще работят при затворени врати – ще могат да се връщат и да се заемат книги при спазване на санитарно-хигиенните изисквания след позвъняване на служебен телефон:

  за Централна библиотека – Корпус 3, тел. 0892 293 501 и

  за Педагогическа и чуждоезикова библиотека – Корпус 2, тел. 0892 293 502

  * Ще бъдат допускани читатели само с маски и по един;

  Студенти на Шуменския университет без регистрация за 2020 г., които желаят да използват електронните ресурси на Библиотеката могат да бъдат регистрирани, като изпратят своите данни: трите имена, ЕГН, специалност, курс, фак. №, форма на обучение(редовно/задочно), степен(бакалавър/магистър):

  • на е-mail: library@shu.bg за Централна библиотека – Корпус 3;
  • на е-mail: librarypf@shu.bg за Педагогическа и чуждоезикова библиотека – Корпус 2.

  Въпроси може да задавате всеки работен ден от 8,00 ч. до 16,30 ч. на нашите телефони:

  Централна библиотека – Корпус 3, тел. 0892 293 501 и

  Педагогическа и чуждоезикова библиотека – Корпус 2, тел. 0892 293 502.

  УБ на ШУ

  Публикувано на 26/10/2020