Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Център за работа с изявени ученици

  ЗА КОНТАКТИ

  Ръководител: доц. д-р Борислав Станишев Борисов

  Е-mail: b.borisov@shu.bg

   

  СЪВЕТ НА ЦЕНТЪРА
  • доц. д-р Борислав Станишев Борисов
  • доц. д-р Веселин Пенчев Петков
  • доц. д-р Мария Младенова Бойчева
  • доц. д-р Тодорка Сашкова Кабакчиева
  • доц. д-р Веселка Сидерова Радева
  • гл. ас. д-р Мария Живкова Касчиева
  • гл. ас. д-р Исмаил Ефраимов Исмаилов
  ЗА НАС

  Центърът за работа с изявени ученици (ЦРИУ) е създаден като структурно звено към Факултета по природни науки  на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” с основна цел е да подпомогне процеса на обучение на изявени ученици в областта на природните науки като им предостави лабораторна техника и програмни продукти, необходими за теоретичните и експерименталните им изследвания и им осигури висококвалифицирани обучители, както и условия за участие в курсове, семинари и др.

  ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА ЦРИУ
  1. Научно-изследователска дейност в областта на природните науки с участието на ученици.
  2. Организиране на научни и образователни форуми с участието на ученици.
  3. Популяризаторска дейност (лекции, дискусии) за ученици.
  4. Съдействие при организиране и провеждане на семинари, свързани с проблемите на работата с изявени ученици.
  5. Поддържане страницата на ЦРИУ в сайта на ШУ с актуална информация за дейността на центъра.
  6. Осигуряване на информация за медиите относно дейности на ЦРИУ и постигнати успехи от страна на изявени ученици.
  7. Координиране на работата на ученици по проекти на Европейски образователни програми съвместно с Центъра за проектна дейност.
  8. Установяване и поддържане на връзки с други Центрове и организации, занимаващи се с проблемите на обучението в областта на природните науки.
  ДЕЙНОСТ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

  Ученическа научна сесия „Науката посреща своите бъдещи откриватели”, 19.05.2016 г., Шуменски университет

  Ден на химията в СУ „Йоан Екзарх Български”, 11.06.2016 г.

  Посещение на ученици от ОУ „Н. Й. Вапцаров”, с. Ябланово в Астрономическия център на Шуменския университет

  Посещение на ученици в Астрономическия център на Шуменския университет, 03.11.2016 г.

  Посещение на ученици от СУ „Йоан Екзарх Български”, гр. Шумен в Астрономическата обсерватория на Шуменския университет, 24.11.2016 г.

  Есенно астропарти – гр. Вършец, обл. Монтана, 28-29.10.2016 г.

  5-та студентска научна конференция „Екология и околна среда”, 21.04.2017 г.

  Посещение на ученици от Сава Доброплодни в Катедра География 21.04.2017 г.

  Ден на отворените врати на Факултета по природни науки, 10.05.2017 г.

  V Национална студентска научна конференция с участие на ученици „ОТ АТОМА ДО КОСМОСА”. 12-13.05.2017 г.

  Изложба на катедра Технологично обучение, 17.05.2017 г.

  Четвърти международен ден на очарованието на растенията, 19.05.2017 г.

  Лятна школа по астрономия и астрофизика, местност „Белите брези“, гр. Ардино, обл. Кърджали, 19.07– 02.08.2017г.

  Научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и образование“, 03-04.11.2017 г.

  Ден на отворените врати на Факултета по природни науки, 30.11.2017 г.

  6-та студентска научна конференция „Екология и околна среда”, 20-21.04.2018 г.

  Публична лекция на тема „Състоянието на планетата – глобални проблеми и глобални отговорности“ на акад. Тодор Николов от БАН, 03.05.2018 г.

  VI Национална студентска научна конференция с участие на ученици „ОТ АТОМА ДО КОСМОСА”, 4-5.05.2018 г

  Дневно посещение в Астрономическа обсерватория на ученици от Добрич, 10.11.2018 г.

  Вечерно наблюдение в Астрономическа обсерватория на ученици и студенти от Варна, 12.11.2018 г.

  Наблюдение на Луната, планетата Марс и разсеяния звезден куп Плеяди с 15-см телескоп-рефрактор Bresser AR-152S на Шуменската обсерватория, 10.01.2019 г.

  Дневно наблюдение в Астрономическа обсерватория, 10.02.2019 г.

  Семинар на тема„Нашата звезда Слънцето“, Шуменска обсерватория, 13.02.2019 г.

  Концерт „Музиката на Космоса”, Шуменска обсерватория, 11.04.2019 г.

  Ден на Земята, СУ „Йоан Екзарх Български”, 22.04. 2019 г.

  Конкурс за детска рисунка на тема „Светлинно замърсяване”, Шуменска обсерватория, 11-18.05.2019 г.

  VII Национална студентска научна конференция с участие на ученици „ОТ АТОМА ДО КОСМОСА”, 17-18.05.2019 г

  Ден на очарованието на растенията, 18.05.2019 г.

  Ден на отворените врати, Шуменска обсерватория, 01.06.2019 г.

  Празник на лятното слънцестоене, Шуменска обсерватория, 21.06.2019 г.

  Международен ден на младежта, Шуменска обсерватория, 12.08.2019 г.