Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Център за работа с изявени ученици

  ЗА КОНТАКТИ

  Ръководител: доц. д-р Борислав Станишев Борисов

  Е-mail: b.borisov@shu.bg

   

  СЪВЕТ НА ЦЕНТЪРА
  • доц. д-р Борислав Станишев Борисов
  • доц. д-р Веселин Пенчев Петков
  • доц. д-р Мария Младенова Бойчева
  • доц. д-р Тодорка Сашкова Кабакчиева
  • доц. д-р Исмаил Ефраимов Исмаилов
  • гл. ас. д-р Мария Живкова Касчиева
  ЗА НАС

  Центърът за работа с изявени ученици (ЦРИУ) е създаден като структурно звено към Факултета по природни науки  на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” с основна цел е да подпомогне процеса на обучение на изявени ученици в областта на природните науки като им предостави лабораторна техника и програмни продукти, необходими за теоретичните и експерименталните им изследвания и им осигури висококвалифицирани обучители, както и условия за участие в курсове, семинари и др.

  ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА ЦРИУ
  1. Научно-изследователска дейност в областта на природните науки с участието на ученици.
  2. Организиране на научни и образователни форуми с участието на ученици.
  3. Популяризаторска дейност (лекции, дискусии) за ученици.
  4. Съдействие при организиране и провеждане на семинари, свързани с проблемите на работата с изявени ученици.
  5. Поддържане страницата на ЦРИУ в сайта на ШУ с актуална информация за дейността на центъра.
  6. Осигуряване на информация за медиите относно дейности на ЦРИУ и постигнати успехи от страна на изявени ученици.
  7. Координиране на работата на ученици по проекти на Европейски образователни програми съвместно с Центъра за проектна дейност.
  8. Установяване и поддържане на връзки с други Центрове и организации, занимаващи се с проблемите на обучението в областта на природните науки.
  ПРАВИЛНИК

  Правилник за дейността на Центъра за работа с изявени ученици

  ДЕЙНОСТ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ
  2016
  2017
  2018
  2019
  2021
  2022