Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Деканско ръководство

    в.и.д. доц. д-р Екатерина Люцканова
  • Кабинет: Корпус 2, кабинет 203
  • Телефон: +359 54 830 339/ вътр. 113
  • E-mail: e.lyutskanova@shu.bg
  • Приемно време: сряда от 10.00 до 12.00 часа
   доц. д-р Янна Павлова Рускова
  • Кабинет: Корпус 2, кабинет 200
  • Телефон: +359 54 830 365/ вътр. 208
  • E-mail: y.ruskova@shu.bg
  • Приемно време: вторник от 10.00 до 12.00 часа
   доц. д-р Росица Петрова Михайлова
  • Кабинет: Корпус 2, кабинет 400
  • Телефон: +359 54 830 365/ вътр. 222
  • E-mail: r.mihaylova@shu.bg
  • Приемно време: сряда от 10.00 до 12.00 часа
  доц. д-р Чавдар Стойчев
  • Кабинет: Корпус 2, кабинет 200
  • E-mail: ch.stoychev@shu.bg
  • Приемно време: вторник от 12.00 до 14.00 часа
  проф. Димитър Николов Чолаков
  • Кабинет: Корпус 2, кабинет 201
  • Телефон: +359 54 830 365/ вътр. 134
  • E-mail: d.cholakov@shu.bg
  • Приемно време: вторник от 10.00 до 12.00 часа
  Илияна Георгиева
  • Кабинет: Корпус 2, кабинет 203
  • Телефон: +359 54 830 339
  • E-mail: pf@shu.bg