Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Специалности

  Бакалавърски програми

  Начална училищна педагогика и чужд език (Английски език)

  Педагогика

  Педагогика на обучението по изобразително изкуство

  Педагогика на обучението по музика

  Педагогика на обучението по техника и технологии

  Педагогика на обучението по физическо възпитание

  Предучилищна и начална училищна педагогика

  Предучилищна педагогика

  Социална педагогика

  Социални дейности

  Специална педагогика


  Магистърски програми

  Педагогика на обучението по изобразително изкуство, маг. програма Педагогика на обучението по визуални изкуства - Графика и графична комуникация

  Педагогика на обучението по изобразително изкуство, маг. програма Педагогика на обучението по визуални изкуства - Живопис

  Педагогика на обучението по изобразително изкуство, маг. програма Педагогика на обучението по пластични изкуства - Графика и графична комуникация, гр. Варна

  Педагогика на обучението по изобразително изкуство, маг. програма Педагогика на обучението по пластични изкуства - Живопис, гр. Варна

  Педагогика на обучението по музика, маг. програма Музикална педагогика

  Педагогика на обучението по техника и технологии, маг. програма Иновации в технологичното обучение и предприемачество

  Педагогика на обучението по физическо възпитание, маг. програма Физическо възпитание и спорт в училище, гр. Варна

  Педагогика на обучението по физическо възпитание, маг. програма Физическо възпитание и спорт в училище

  Предучилищна и начална училищна педагогика, маг. програма Иновации в началното образование, гр. Варна

  Предучилищна и начална училищна педагогика, маг. програма Иновации в началното образование

  Предучилищна и начална училищна педагогика, маг. програма Иновации в предучилищното и началното образование, гр. Варна

  Предучилищна и начална училищна педагогика, маг. програма Иновации в предучилищното и началното образование

  Предучилищна и начална училищна педагогика, маг. програма Иновации в предучилищното образование, гр. Варна

  Предучилищна и начална училищна педагогика, маг. програма Иновации в предучилищното образование

  Предучилищна и начална училищна педагогика, маг. програма Начална училищна педагогика и информационни технологии

  Социална педагогика, маг. програма Социално-педагогическо консултиране

  Социални дейности, маг. програма Регулиране и контрол в системата на социалните дейности

  Социални дейности, маг. програма Социално прогнозиране

  Специална педагогика, маг. програма Логопедия

  Специална педагогика, маг. програма Ресурсен учител

  Управление на образованието, маг. програма Управление на образованието


  Магистърски програми след професионален бакалавър

  Предучилищна и начална училищна педагогика, маг. програма Иновации в началното образование, гр. Добрич

  Предучилищна и начална училищна педагогика, маг. програма Иновации в началното образование

  Предучилищна и начална училищна педагогика, маг. програма Иновации в предучилищното и началното образование, гр. Варна

  Предучилищна и начална училищна педагогика, маг. програма Иновации в предучилищното и началното образование, гр. Добрич

  Предучилищна и начална училищна педагогика, маг. програма Иновации в предучилищното и началното образование

  Предучилищна и начална училищна педагогика, маг. програма Иновации в предучилищното образование, гр. Добрич

  Предучилищна и начална училищна педагогика, маг. програма Начална училищна педагогика и информационни технологии

  Социални дейности, маг. програма Регулиране и контрол в системата на социалните дейности, гр. Варна

  Специална педагогика, маг. програма Логопедия

  Специална педагогика, маг. програма Ресурсен учител