Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Специалности

  Бакалавърски програми

  Начална училищна педагогика и чужд език (Английски език)

  Педагогика

  Педагогика на обучението по изобразително изкуство

  Педагогика на обучението по музика

  Педагогика на обучението по техника и технологии

  Педагогика на обучението по физическо възпитание

  Предучилищна и начална училищна педагогика

  Предучилищна педагогика

  Социална педагогика

  Социални дейности

  Специална педагогика


  Магистърски програми

  Иновации в началното образование, гр. Варна

  Иновации в началното образование

  Иновации в предучилищното и началното образование, гр. Варна

  Иновации в предучилищното и началното образование

  Иновации в предучилищното образование, гр. Варна

  Иновации в предучилищното образование

  Иновации в технологичното обучение и предприемачество

  Логопедия

  Музикална педагогика

  Начална училищна педагогика и информационни технологии

  Педагогика на обучението по визуални изкуства - Графика и графична комуникация

  Педагогика на обучението по визуални изкуства - Живопис

  Педагогика на обучението по изобразително изкуство, маг. програма Педагогика на обучението по визуални изкуства - Графика и графична комуникация

  Педагогика на обучението по изобразително изкуство, маг. програма Педагогика на обучението по визуални изкуства - Живопис

  Педагогика на обучението по изобразително изкуство, маг. програма Педагогика на обучението по пластични изкуства - Графика и графична комуникация, гр. Варна

  Педагогика на обучението по изобразително изкуство, маг. програма Педагогика на обучението по пластични изкуства - Живопис, гр. Варна

  Педагогика на обучението по музика, маг. програма Музикална педагогика

  Педагогика на обучението по техника и технологии, маг. програма Иновации в технологичното обучение и предприемачество

  Педагогика на обучението по физическо възпитание, маг. програма Физическо възпитание и спорт в училище, гр. Варна

  Педагогика на обучението по физическо възпитание, маг. програма Физическо възпитание и спорт в училище

  Предучилищна и начална училищна педагогика, маг. програма Иновации в началното образование, гр. Варна

  Предучилищна и начална училищна педагогика, маг. програма Иновации в началното образование

  Предучилищна и начална училищна педагогика, маг. програма Иновации в предучилищното и началното образование, гр. Варна

  Предучилищна и начална училищна педагогика, маг. програма Иновации в предучилищното и началното образование

  Предучилищна и начална училищна педагогика, маг. програма Иновации в предучилищното образование, гр. Варна

  Предучилищна и начална училищна педагогика, маг. програма Иновации в предучилищното образование

  Предучилищна и начална училищна педагогика, маг. програма Начална училищна педагогика и информационни технологии

  Регулиране и контрол в системата на социалните дейности

  Ресурсен учител

  Социална педагогика, маг. програма Социално-педагогическо консултиране

  Социални дейности, маг. програма Регулиране и контрол в системата на социалните дейности

  Социални дейности, маг. програма Социално прогнозиране

  Социално-педагогическо консултиране

  Специална педагогика, маг. програма Логопедия

  Специална педагогика, маг. програма Ресурсен учител

  Управление на образованието

  Управление на образованието, маг. програма Управление на образованието

  Физическо възпитание и спорт в училище, гр. Варна

  Физическо възпитание и спорт в училище


  Магистърски програми след професионален бакалавър

  Иновации в предучилищното и началното образование, гр. Добрич

  Иновации в предучилищното и началното образование

  Логопедия

  Предучилищна и начална училищна педагогика, маг. програма Иновации в началното образование, гр. Добрич

  Предучилищна и начална училищна педагогика, маг. програма Иновации в началното образование

  Предучилищна и начална училищна педагогика, маг. програма Иновации в предучилищното и началното образование, гр. Варна

  Предучилищна и начална училищна педагогика, маг. програма Иновации в предучилищното и началното образование, гр. Добрич

  Предучилищна и начална училищна педагогика, маг. програма Иновации в предучилищното и началното образование

  Предучилищна и начална училищна педагогика, маг. програма Иновации в предучилищното образование, гр. Добрич

  Предучилищна и начална училищна педагогика, маг. програма Начална училищна педагогика и информационни технологии

  Ресурсен учител

  Социални дейности, маг. програма Регулиране и контрол в системата на социалните дейности, гр. Варна

  Специална педагогика, маг. програма Логопедия

  Специална педагогика, маг. програма Ресурсен учител