Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Докторски програми

  С решение на ФС /Протокол №ФД 02-002/09.10.2017/ във връзка с организацията на учебния процес на докторантите и по-конкретно – обучението им по задължителната дисциплина от образователната дейност, заложена в учебните планове – „Методи на педагогическите изследвания” в последната седмица на aприл 2018 г. и последната седмица на октомври 2018 г. ще се реализира групова форма на обучение за всички докторанти от Педагогическия факултет. Конкретните дати ще бъдат оповестени своевременно на сайта на ШУ.

  ДП „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности)”

  Учебен план 2019 г.

  Учебен план 2020 г.

  Учебен план 2022 г.

  Квалификационна характеристика

  ДП „Методика на обучението по изобразително изкуство”

  Учебен план 2017 г.

  Учебен план 2020 г.

  Квалификационна характеристика

  ДП „Методика на обучението по музика”

  Учебен план 2017 г.

  Учебен план 2020 г.

  Квалификационна характеристика

  ДП „Методика на обучението по физическо възпитание и спорт”

  Учебен план 2017 г.

  Учебен план 2020 г.

  Квалификационна характеристика

  ДП „Методика на обучението по техника и технологии”

  Учебен план 2017 г.

  Учебен план 2020 г.

  Квалификационна характеристика

  ДП „История на педагогиката и българското образование”

  Учебен план 2017 г.

  Учебен план 2020 г.

  Квалификационна характеристика

  ДП „Управление на образованието”

  Учебен план 2017 г.

  Учебен план 2020 г.

  Квалификационна характеристика

  ДП „Теория на възпитанието и дидактика”

  Учебен план 2017 г.

  Учебен план 2020 г.

  Квалификационна характеристика

  ДП „Специална педагогика”

  Учебен план 2017 г.

  Учебен план 2020 г.

  Учебен план 2023 г.

  Квалификационна характеристика

  ДП „Социална педагогика”

  Учебен план 2017 г.

  Учебен план 2020 г.

  Учебен план 2023 г.

  Квалификационна характеристика

  ДП „Предучилищна педагогика”

  Учебен план 2017 г.

  Учебен план 2020 г.

  Учебен план 2021 г.

  Квалификационна характеристика