Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Докторски програми

  ДП „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности)”

  Учебен план 2019 г.

  Учебен план 2020 г.

  Учебен план 2022 г.

  Квалификационна характеристика

  ДП „Методика на обучението по изобразително изкуство”

  Учебен план 2017 г.

  Учебен план 2020 г.

  Учебен план 2023 г.

  Учебен план 2024 г.

  Квалификационна характеристика

  ДП „Методика на обучението по музика”

  Учебен план 2017 г.

  Учебен план 2020 г.

  Квалификационна характеристика

  ДП „Методика на обучението по физическо възпитание и спорт”

  Учебен план 2017 г.

  Учебен план 2020 г.

  Квалификационна характеристика

  ДП „Методика на обучението по техника и технологии”

  Учебен план 2017 г.

  Учебен план 2020 г.

  Учебен план 2023 г.

  Учебен план 2024 г.

  Квалификационна характеристика

  ДП „Управление на образованието”

  Учебен план 2017 г.

  Учебен план 2020 г.

  Учебен план 2023 г.

  Квалификационна характеристика

  ДП „Теория на възпитанието и дидактика”

  Учебен план 2017 г.

  Учебен план 2020 г.

  Квалификационна характеристика

  ДП „Специална педагогика”

  Учебен план 2017 г.

  Учебен план 2020 г.

  Учебен план 2023 г.

  Квалификационна характеристика

  ДП „Социална педагогика”

  Учебен план 2017 г.

  Учебен план 2020 г.

  Учебен план 2023 г.

  Квалификационна характеристика

  ДП „Предучилищна педагогика”

  Учебен план 2017 г.

  Учебен план 2020 г.

  Учебен план 2021 г.

  Учебен план 2024 г.

  Квалификационна характеристика