Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Издания

  2023:

  Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XXVII D, ISSN 1314-6769, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“

  2022:

  Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XXVI D, ISSN 1314-6769, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“

  2021:

  Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XXV D, ISSN 1314-6769, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“

  2020:

  Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XXIV D, ISSN 1314-6769, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“

  2019:

  Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XXIII D, 35 години Педагогически факултет,  ISSN 1314-6769,  Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“

  2018:

  Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XXII D, ISSN 1314-6769,  Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“

  2017:

  Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XXI D, ISSN 1314-6769, Научни трудове от конференция “Иновации в образованието” (27 – 29 октомври 2017 г.), Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“

  2016:

  Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XX D, ISSN 1314-6769, Научни трудове от конференция “Иновации в образованието” (30 септември – 2 октомври 2016 г.), Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“

  2015:

  Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XIX D, ISSN 1314-6769, Научни трудове от конференция “Иновации в образованието” (25 – 27 септември 2015 г.), Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“

  2014:

  Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XVIII D, ISSN 1314-6769, Научни трудове от конференция “Образователни технологии” (26 – 28 септември 2014 г.), Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“

   2013:

  Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XVII D, ISSN 1314-6769, Научни трудове от конференция “Образователни технологии” (27 – 29 септември 2013 г.), Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“

  2012:

  Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XVI D, ISSN 1314-6769, Научни трудове от конференция “Образователни технологии” (28 – 30 септември 2012 г.), Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“

  2019:

  Сборник научни трудове от пътуващ семинар Истанбул – Кушадасъ – Измир (30.04.2019 – 07.05.2019) “Иновации в образованието”, ISBN 978-619-00-0996-2, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Издателство „Фабер“, гр. Велико Търново

  2018:

  Сборник научни трудове от пътуващ семинар Одрин – Чнаккале – Дидим (27.04.2018 – 04.05.2018) “Иновации в образованието”, ISBN 978-619-00-0783-8, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Издателство „Фабер“, гр. Велико Търново

  2017:

  Научни трудове от пътуващ семинар Италиански езера – Лугано, Швейцария (29.04.2017 – 7.05.2017) “Иновации в образованието”, ISSN 2367-5721, www.SocioBrains.com – международно научно реферирано онлайн списание с импакт фактор (Scientific Journal Impact Factor = 4.922), Issue 34, June 2017

  2016:

  Сборник научни трудове от пътуващ семинар Белград – Любляна – Италианска ривиера – Загреб (03.05.2016 – 11.05.2016) “Иновации в образованието”, ISBN 978-619-00-0477-6, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Издателство „Фабер“, гр. Велико Търново

  2015:

  Сборник научни трудове от пътуващ семинар Одрин – Чешме – Измир – Одрин (04.05.2015 – 09.05.2015) “Иновации в образованието”, ISBN 978-619-00-0265-9, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Издателство „Фабер“, гр. Велико Търново

  2014:

  Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен – Белград – Будапеща – Прага – Братислава (06.05.2014 – 11.05.2014) “Иновации в образованието”, ISBN 978-619-00-0092-1, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Издателство „Фабер“, гр. Велико Търново

  2013:

  Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен – Белград – Будапеща – Виена (16.05.2013 – 20.05.2013) “Иновации в образованието”, ISBN 978-954-400-925-0, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Издателство „Фабер“, гр. Велико Търново

  2012:

  Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен – Риека – Венеция (28.04.2012 – 03.05.2012) “Образователни технологии”, ISBN 978-954-400-755-3, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Издателство „Фабер“, гр. Велико Търново

  2023:

  Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет 2023 г., ISSN 2367-5764, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“

  2022:

  Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет 2022 г., ISSN 2367-5764, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“

  2021:

  Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет 2021 г., ISSN 2367-5764, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“

  2020:

  Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет 2020 г., ISSN 2367-5764, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“

  2019:

  Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет 2019 г., ISSN 2367-5764, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“

  2018:

  Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет 2018 г., ISSN 2367-5764, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“

  2017:

  Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет, ISSN 2367-5764, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“

  2016:

  Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет, ISSN 1314-6769, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“

  2014:

  Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет, ISSN 1314-6769, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“

  Валерия Иванова, Геймификация в обучението на студенти бъдещи учители (2023)

  Снежанка Георгиева, Управление на качеството на образование в контекста на компетентностния подход (2022)

  Живко Жечев, Организация и управление на социалните дейности в България (учебно помагало) (2020)

  Живко Жечев, Арт терапия. Мотивация за социална активност на децата чрез изкуство (учебник) (2020)

  Лора Рашкова, Теоретични аспекти на социално-педагогическата дейност в базите от социалната система (монография) (2020)

  Лора Рашкова, Статистика в социалната сфера (монография) (2020)

  Павлина Лазарова, Психология на развитието (възрастова психология) (учебник) (2022)

  Павлина Лазарова, Кратък терминологичен речник по психология на развитието (възрастова психология) (учебно помагало) (2022)

  Павлина Лазарова, Самоотношението като психологически феномен (монография) (2022)

  Севджихан Еюбова, Автоагресия – насоки към педагогическите специалисти (учебно пособие) (2022)

  Севджихан Еюбова, Кратък речник на термините и съкращенията, свързани с аутизма (учебно пособие) (2022)