Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Издания

  2021:

  Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XXV D, ISSN 1314-6769, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“

  2020:

  Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XXIV D, ISSN 1314-6769, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“

  2019:

  Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XXIII D, 35 години Педагогически факултет,  ISSN 1314-6769,  Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“

  2018:

  Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XXII D, ISSN 1314-6769,  Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“

  2017:

  Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XXI D, ISSN 1314-6769, Научни трудове от конференция “Иновации в образованието” (27 – 29 октомври 2017 г.), Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“

  2016:

  Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XX D, ISSN 1314-6769, Научни трудове от конференция “Иновации в образованието” (30 септември – 2 октомври 2016 г.), Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“

  2015:

  Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XIX D, ISSN 1314-6769, Научни трудове от конференция “Иновации в образованието” (25 – 27 септември 2015 г.), Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“

  2014:

  Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XVIII D, ISSN 1314-6769, Научни трудове от конференция “Образователни технологии” (26 – 28 септември 2014 г.), Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“

   2013:

  Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XVII D, ISSN 1314-6769, Научни трудове от конференция “Образователни технологии” (27 – 29 септември 2013 г.), Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“

  2012:

  Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XVI D, ISSN 1314-6769, Научни трудове от конференция “Образователни технологии” (28 – 30 септември 2012 г.), Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“

  2019:

  Сборник научни трудове от пътуващ семинар Истанбул – Кушадасъ – Измир (30.04.2019 – 07.05.2019) “Иновации в образованието”, ISBN 978-619-00-0996-2, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Издателство „Фабер“, гр. Велико Търново

  2018:

  Сборник научни трудове от пътуващ семинар Одрин – Чнаккале – Дидим (27.04.2018 – 04.05.2018) “Иновации в образованието”, ISBN 978-619-00-0783-8, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Издателство „Фабер“, гр. Велико Търново

  2017:

  Научни трудове от пътуващ семинар Италиански езера – Лугано, Швейцария (29.04.2017 – 7.05.2017) “Иновации в образованието”, ISSN 2367-5721, www.SocioBrains.com – международно научно реферирано онлайн списание с импакт фактор (Scientific Journal Impact Factor = 4.922), Issue 34, June 2017

  2016:

  Сборник научни трудове от пътуващ семинар Белград – Любляна – Италианска ривиера – Загреб (03.05.2016 – 11.05.2016) “Иновации в образованието”, ISBN 978-619-00-0477-6, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Издателство „Фабер“, гр. Велико Търново

  2015:

  Сборник научни трудове от пътуващ семинар Одрин – Чешме – Измир – Одрин (04.05.2015 – 09.05.2015) “Иновации в образованието”, ISBN 978-619-00-0265-9, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Издателство „Фабер“, гр. Велико Търново

  2014:

  Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен – Белград – Будапеща – Прага – Братислава (06.05.2014 – 11.05.2014) “Иновации в образованието”, ISBN 978-619-00-0092-1, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Издателство „Фабер“, гр. Велико Търново

  2013:

  Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен – Белград – Будапеща – Виена (16.05.2013 – 20.05.2013) “Иновации в образованието”, ISBN 978-954-400-925-0, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Издателство „Фабер“, гр. Велико Търново

  2012:

  Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен – Риека – Венеция (28.04.2012 – 03.05.2012) “Образователни технологии”, ISBN 978-954-400-755-3, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Издателство „Фабер“, гр. Велико Търново

  2021:

  Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет 2021 г., ISSN 2367-5764, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“

  2020:

  Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет 2020 г., ISSN 2367-5764, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“

  2019:

  Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет 2019 г., ISSN 2367-5764, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“

  2018:

  Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет 2018 г., ISSN 2367-5764, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“

  2017:

  Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет, ISSN 2367-5764, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“

  2016:

  Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет, ISSN 1314-6769, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“

  2014:

  Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет, ISSN 1314-6769, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“