Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Съобщения на педагогически факултет

  Световен ден на земята

  18/04/2019

  Уважаеми колеги, Във връзка със Световния ден на земята ПФ организира инициатива за почистване района на факултета. Каним всички преподаватели, студенти и служители да се включат в инициативата на 22.04.2019 г. /понеделник/ от 10.00 ч. Деканско ръководство

  КОНКУРС за подбор на млади учени по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти“

  25/02/2019

  КОНКУРС за подбор на млади учени, които да бъдат финансирани по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти“ от средствата, отпуснати на Педагогически факултет към ШУ утвърдено с решение на АС № РД-05-05/25.01.2019г. Срок за подаване на документите: от 25 февруари до 15 март 2019 г.    1. Изисквания към участниците: На конкурсен принцип и с прозрачни правила и критерии за […]

  КОНКУРС за подбор на млади учени по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти“

  25/02/2019

  КОНКУРС за подбор на млади учени, които да бъдат финансирани по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти“ от средствата, отпуснати на Педагогически факултет към ШУ утвърдено с решение на АС № РД-05-05/25.01.2019г. Срок за подаване на документите: от 25 февруари до 15 март 2019 г.    1. Изисквания към участниците: На конкурсен принцип и с прозрачни правила и критерии за […]