Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • ru
  • Съобщения на педагогически факултет

    График за подаване на заявления за държавни изпити

    19/05/2022

    ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ График за депозиране на заявления за явяване на държавен изпит / защита на дипломна работа в Студентска канцелария 2 / Корпус 2:  Специалности ОКС Дата Социални дейности Бакалавър 01.06 – 03.06.2022 г.; 06.06.2022 г. Регулиране и контрол в системата на социалните дейности Магистър 01.06 – 03.06.2022 г.; 06.06.2022 г. Социално прогнозиране Магистър 01.06 […]