Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Съобщения на педагогически факултет

  Съобщение за предстоящите през септември държавни изпити

  29/08/2022

  Уважаеми колеги, държавните изпити от есенната държавна изпитна сесия ще протекат присъствено по график. Начален час на писмените държавни изпити и защитите на дипломни работи: 09:00 ч. Влизане в съответните зали: до 08:30 ч. Залите за държавните изпити по специалности ще бъдат изнесени на таблата в Педагогически факултет. С уважение: доц. д-р Р. Михайлова /декан […]

  График за подаване на заявления за държавни изпити

  19/05/2022

  ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ График за депозиране на заявления за явяване на държавен изпит / защита на дипломна работа в Студентска канцелария 2 / Корпус 2:  Специалности ОКС Дата Социални дейности Бакалавър 01.06 – 03.06.2022 г.; 06.06.2022 г. Регулиране и контрол в системата на социалните дейности Магистър 01.06 – 03.06.2022 г.; 06.06.2022 г. Социално прогнозиране Магистър 01.06 […]