Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • ru
  • Съобщение за държавните изпити от пролетната държавна изпитна сесия 13.03.2023 г. – 24.03.2023 г.