Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Ръководството на ПФ ви кани в 14:00 часа на 22.04.2021 г. пред факултета заедно да отбележим Деня на Земята