Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • График за подаване на заявления за държавни изпити

  ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

  График за депозиране на заявления за явяване на държавен изпит / защита на дипломна работа в Студентска канцелария 2 / Корпус 2: 

  Специалности ОКС Дата
  Социални дейности Бакалавър 01.06 – 03.06.2022 г.;

  06.06.2022 г.

  Регулиране и контрол в системата на социалните дейности Магистър 01.06 – 03.06.2022 г.;

  06.06.2022 г.

  Социално прогнозиране Магистър 01.06 – 03.06.2022 г.;

  06.06.2022 г.

  Педагогика на обучението по физическо възпитание Бакалавър 07.06 – 10.06.2022 г.
  Физическо възпитание и спорт в училище Магистър 07.06 – 10.06.2022 г.
  Социална педагогика Бакалавър 13.06 – 15.06.2022 г.
  Социално-педагогическо консултиране Магистър 13.06 – 15.06.2022 г.
  Специална педагогика Бакалавър 16.06 – 17.06.2022 г.;

  20.06 – 21.06.2022 г.

  Логопедия Магистър 16.06 – 17.06.2022 г.;

  20.06 – 21.06.2022 г.

  Ресурсен учител Магистър 16.06 – 17.06.2022 г.;

  20.06 – 21.06.2022 г.

  Управление на образованието Магистър 13.06 – 17.06.2022 г.
  Предучилищна и начална училищна педагогика Бакалавър 20.06 – 24.06.2022 г.
  Начална училищна педагогика и информационни технологии Магистър 20.06 – 22.06.2022 г.
  Иновации в предучилищното и началното образование Магистър

   

  22.06 – 24.06.2022 г.
  Педагогика Бакалавър/Магистър 03.06.2022 г.; 06.06.2022 г.
  Иновации в началното образование  Магистър 14.06 – 17.06.2022 г.
  Педагогика на обучението по музика Бакалавър 27.06 – 28.06.2022 г.
  Музикална педагогика Магистър 27.06 – 28.06.2022 г.
  Педагогика на обучението по техника и технологии Бакалавър 03.06.2022 г.; 06.06.2022 г.
  Иновации в технологичното обучение и предприемачество Магистър 03.06.2022 г.; 06.06.2022 г.
  Педагогика на обучението по изобразително изкуство Бакалавър 01.06 – 02.06.2022 г.
  Педагогика на обучението по визуални изкуства – Графика и графична комуникация Магистър 01.06 – 02.06.2022 г.
  Педагогика на обучението по визуални изкуства – Живопис Магистър 01.06 – 02.06.2022 г.
  Предучилищна педагогика Бакалавър 09.06 – 10.06.2022 г.;

  13.06.2022 г.

  Иновации в предучилищното образование Магистър 20.06 – 24.06.2022 г.
  Начална училищна педагогика и чужд език (АЕ) Бакалавър 07.06 – 08.06.2022 г.

   

   

   

   

   

  Публикувано на 19/05/2022