Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • ru
  • Писмените държавни изпити и защитите на дипломни работи ще протекат присъствено