Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Архив


  12-13.11.2020

  Международен филологически колегиум Слово и общество


  16.12.2020

  Десети академични Рождественски четения

  ПоканаПрограма


  29.10 – 31.10.2019 г.

  Международен симпозиум “ЕПИГРАФИКА И МЕДИЕВИСТИКА”


  25-26.10.2019

  Научна конференция с международно участие “География, регионално развитие и туризъм”


  18.10 – 20.10.2019

  Научна конференция с международно участие „Съвременният дискурс в науката“


  18.10 – 20.10.2019

  Докторантска конференция


  04.10 – 06.10.2019

  XVII Национална конференция с международно участие „Природни науки 2019“ (NCNS2019) 4 – 6 октомври 2019


  26.09 – 28.09.2019

  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ на тема: „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА СЪВРЕМИЕТО И КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ”


  17.05 – 18.05.2019

  VIІ Национална студентска научна конференция с участие на ученици “От атома до Космоса”


  11.05.2019

  Трети междууниверситетски студентски научен семинар “Географски хоризонти” 11 май 2019


  20.04.2019

  Седма студентска научна конференция „Екология и околна среда“ 20 април 2019


  18 – 19.10.2018

  Форум “Българска граматика” 2018


  05 – 07.10.2018

  XV Национална конференция с международно участие „Природни науки 2018“ (NCNS2018) 5 – 7 октомври 2018


  27 – 29.09.2018

  Юбилейна конференция “40 години Катедра по български език”


  1 – 6.07.2018

  The International Conference “Applied Modeling in Economics, Finance and Social Sciences” (AMEFSS 2018)


  18 – 19.05.2018

  ХХIV-ти „Епископ -Константинови четения”


  4 – 5 май 2018

  VI Национална студентска научна конференция с участие на ученици “От атома до Космоса”


  26 – 29.04.2018

  Международный симпозиум “Экология языка и современная коммуникация”


  20 – 21.04.2018

  VI Студентска научна конференция “Екология и околна среда”

  15.12.2017

  Шеста междунарoдна конференция „Географски науки и oбразование“


  02-03.11.2017 

  Научна конференция „Война и общество”


   03-04.11.2017 

  Научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и образование”


   03-05.11.2017

  Научна конференция с международно участие “По пътя на Евлия Челеби”


   27-29.10.2017 

  Научна конференция с международно участие “Иновации в образованието”


   27-29.10.2017 

  Докторантска конференция “Иновации в образованието”


   29.09-01.10.2017 

  Национална конференция с международно участие „Природни науки” (NCNS 2017)


   28.08-01.09.2017

  Mathematical Modelling and Scientific Computing (MMSC 2017)


   27-31.08.2017 

  Applied Modeling in Economics, Finance and Social Sciences (AMEFSS 2017)


   22-25.06.2017 

  Конгрес на Международната федерация на преподавателите по съвременни езици


   16-17.06.2017

  Международна научно-практ. конференция “Личност, семейство и общество: въпроси на педагогиката, психологията, политологията и социологията”


   12-14.05.2017 

  V-та Национална студентска конференция с участие на ученици „От атома до космоса”


   21-22.04.2017 

  V-та Студентска научна конференция “Екология и околна среда”