Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • ХХVII-те „Епископ-Константинови четения” – 20 май 2021 г.

  Факултетът по хуманитарни науки към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” най-учтиво ви кани да участвате с доклади в ежегодната конференция „Епископ-Константинови четения” на 20 май 2021 г. в Корпус 1 на Шуменския университет.

  В зависимост от епидемичната обстановка конференцията ще се проведе присъствено или онлайн.

  Заявките се приемат само в електронен вид до 5 май 2021 г., а текстовете на докладите – до 30 юни 2021 г.

  Такса за правоучастие от 50 лв. заплащат само външни участници.

  Организационен комитет:

              Председател: доц. д-р Десислава Иванова 

              Членове:         проф. д.ф.н. Снежана Бойчева

                                      доц. д-р Стефан Минков

                                      доц. д-р Грета Стоянова

  Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в Годишника на Факултета по хуманитарни науки, рефериран в CEEOL и включен в референтния списък на НАЦИД . Заявките изпращайте на email fhn@shu.bg.


  Покана за участие

  Заявка за участие

  Публикувано на 26/03/2021