Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • XXIX-те „Епископ-Константинови четения” – 22 май 2023 г.

       Уважаеми колеги,

       Факултетът по хуманитарни науки към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” най-учтиво ви кани да участвате с доклади в ежегодната конференция „Епископ-Константинови четения”.

       Конференцията ще се проведе на 22 май 2023 г. в Корпус 1 на Шуменския университет. Заявките се приемат само в електронен вид до 30 април 2023 г., а текстовете на докладите – до 30 юни 2023 г.

       Организационен комитет:

  Председател:

    • доц. д-р Десислава Иванова 

  Членове:

    • доц. д-р Даниела Кирова
    • доц. д-р Стефан Минков
    • доц. д-р Грета Стоянова

       Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в Годишника на Факултета по хуманитарни науки, рефериран в CEEOL и включен в референтния списък на НАЦИД . Заявките изпращайте на email fhn@shu.bg.

  С уважение: доц. д-р Св. Неделчева –

  Зам. декан по научно-изследователската дейност


  Програма

  Покана

  Заявка за участие

  Изисквания за техническото оформяне на статиите за публикуване 

  Публикувано на 22/03/2023