Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Обяви и покани по ЗДС

  Обява за търг с тайно наддаване от 07.07.2017г.

  07/07/2017

  Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 1 кв.м. свободна площ за монтиране на 2 броя автомати за тонизиращи напитки във фоайето на централния вход на Корпус 1 на адрес: гр. Шумен, ул. “Университетска” № 115 Документация за участие Заповед № РД-10-1493 / 16.08.2017 г. за определяне на наемател, спечелилия търга с тайно […]

  Обява за търг с тайно наддаване от 07.07.2017 г.

  07/07/2017

  Търг с тайно наддаване за отдаване под наем  на Бюфет на партерния етаж  на Колеж – Добрич с обща площ 30 кв.м. на адрес: гр. Добрич, ж. к. „Добротица” № 12. Документация за участие Заповед № РД-10-1489 / 16.08.2017 г. за прекратяване на тръжната процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под […]

  Обява за търг с тайно наддаване от 13.04.2017 г.

  13/04/2017

  Търг с тайно наддаване за отдаване под наем а обособено помещение с площ 45 кв.м., разположено вляво от централния вход на Корпус 1 находящ се на адрес: гр. Шумен, ул. “Университетска” № 115 Документация за участие Заповед № РД-10-1191/26.05.2017 г. за определяне на наемател, спечелилия търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обособено […]

  Обява за търг с тайно наддаване от 28.02.2017 г.

  28/02/2017

  Търг с тайно наддаване за отдаване под наем  на Бюфет на партерния етаж  на Колеж – Добрич с обща площ 30 кв.м. на адрес: гр. Добрич, ж. к. „Добротица” № 12. Документация за участие Заповед № РД-10-947/06.04.2017г. за прекратяване на тръжната процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Бюфет […]

  Обява за търг с тайно наддаване от 13.02.2017 г.

  13/02/2017

  Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 1 кв.м. свободна площ във фоайето на централния  вход на учебен корпус на ДИКПО-Варна с административен адрес: гр. Варна, ул. „Д-р Борис Божков” №1 Документация за участие Заповед № РД-10-851/27.03.2017 г. за определяне на наемател, спечелилия търга с тайно наддаване за отдаване под наем на 1 […]

  Обява за търг с тайно наддаване от 06.02.2017г.

  06/02/2017

  Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 100 кв. м. от покривното пространство на Хостела (общежитие) на ДИКПО-Варна с административен адрес: гр. Варна, ул. “д-р Борис Божков” № 1 Документация за участие Заповед № РД-10-787/20.03.2017 г. за определяне на наемател, спечелилия търга с тайно наддаване за отдаване под наем на 100 кв.м. от […]

  Обява за търг с тайно наддаване от 30.01.2017г.

  30/01/2017

  Документи  за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 100 кв. м. от покривното пространство на учебния корпус на ДИКПО-Варна, разположено в северната част на покрива. Административен адрес на ДИКПО-Варна: гр. Варна, ул. “д-р Борис Божков” № 1 Заповед № РД-10-732/13.03.2017г. за определяне на наемател, спечелилия търга с тайно наддаване за отдаване под […]

  Обява за търг с тайно наддаване от 30.01.2017 г.

  30/01/2017

  Документи за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 100 кв. м. от покривното пространство на учебния корпус на ДИКПО-Варна, разположено в източната част на покрива. Административен адрес на ДИКПО-Варна: гр. Варна, ул. “д-р Борис Божков” № 1 Заповед № РД-10-731/13.03.2017 г. за определяне на наемател, спечелилия търга с тайно наддаване за отдаване […]

  Обява за търг с тайно наддаване от 17.01.2017 г.

  17/01/2017

  Документи  за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на дърводелска работилница с обща площ 144 м2 разположена в сутерена на ДИКПО-Варна с административен адрес: гр. Варна, ул. “д-р Борис Божков” № 1 Заповед № РД-10-667/02.03.2017г.   за определяна на наемател спечелилият търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: “Дърводелска работилница”, разположена […]