Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Обяви и покани по ЗДС

  Обява за търг с тайно наддаване Варна

  29/01/2019

  Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” със седалище и адрес: гр.Шумен, ул. “Университетска” №115,  обявява търг  с тайно  наддаване   за отдаване под наем на 2 кв.м. във фоайето на централния вход на учебния корпус на ДИКПО-Варна с административен адрес гр. Варна, ул. “Д-р Борис Божков” №1. Свободната площ, определена за отдаване под наем, е предназначена за […]

  Обява за търг с тайно наддаване в К 2

  29/01/2019

  Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” със седалище и адрес: гр. Шумен, ул. “Университетска” №115, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелно помещение с площ  9 кв.м. на партерния етаж в сградата на Корпус 2, находящ се на адрес: гр. Шумен, ул.”Червени ескадрони” № 22 за ползването му като Книжарница. Начална тръжна […]

  Обява за търг с тайно наддаване от 16.11.2018 г.

  16/11/2018

  Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” със седалище и адрес: гр. Шумен, ул. “Университетска” №115,  обявява търг  с тайно  наддаване   за отдаване под наем на 1 кв.м. във фоайето на централния вход на учебния корпус на ДИКПО-Варна с административен адрес гр. Варна, ул. “Д-р Борис Божков” №1. Свободна площ определена за отдаване под наем е предназначена […]

  Обява за търг с тайно наддаване от 24.08.2018

  24/08/2018

  Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” със седалище и адрес: гр. Шумен, ул. “Университетска” №115,  обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Бюфет на партерния етаж на Колеж – Добрич с обща площ 30 кв.м. на адрес: гр. Добрич, ж. к. „Добротица” № 12 за ползването му като търговски обект за храни и […]

  Обява за търг с тайно наддаване от 20.08.2018

  20/08/2018

  Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” със седалище и адрес: гр. Шумен, ул. “Университетска” №115, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособено помещение с площ  45 кв.м.,  разположено вляво от централния вход  на Корпус 1, находящ се на адрес: гр. Шумен, ул.”Университетска” №115 за ползването му като Книжарница. Документация за участие Заповед […]

  Обява за търг с тайно наддаване от 11.07.2018

  11/07/2018

  Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 50 кв.м. от покривното пространство на Корпус 3. Предназначението на определеното покривно пространство е за монтаж и експлоатация на телекомуникационни съоръжения. Документация за участие Заповед за избор на изпълнител РД-10-1378/20.08.2018 Тръжна документация и подробна информация на адрес:  www.shu.bg  , рубрика „Обяви и покани по ЗДС”. За […]

  Обява за търг с тайно наддаване от 07.06.2018 г.

  07/06/2018

  Търг с тайно  наддаване за отдаване под наем на 1 кв.м. свободна площ във фоайето на централния вход на Корпус 2 на ул. „Червени ескадрони“ 22 за монтаж на 2 бр. автомати за тонизиращи напитки  Документация за участие Заповед № РД-10-1287 /17.07.2018 г.  за определяне на наемател, спечелил търг с тайно наддаване за отдаване под наем […]

  Обява за търг с тайно наддаване от 07.06.2018 г.

  07/06/2018

  Търг с тайно  наддаване за отдаване под наем на 1 кв.м. свободна площ във фоайето на централния вход на Корпус 3 за монтаж на 2 бр. автомати за тонизиращи напитки. Документация за участие Заповед № РД-10-1286 /17.07.2018 г.  за определяне на наемател, спечелил търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 1 кв. м. свободна […]

  Обява за търг с тайно наддаване на 06.06.2018 г.

  06/06/2018

  Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 50 кв.м. от покривното пространство на Корпус 3. Предназначението на определеното покривно пространство е за монтаж и експлоатация на телекомуникационни съоръжения. Документация за участие Заповед № РД-10-1258/09.07.2018г. за прекратяване на тръжната процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на на 50 кв. […]

  Обява за търг с тайно наддаване от 11.09.2017 г.

  11/09/2017

  Търг с тайно наддаване за отдаване под наем  на Бюфет на партерния етаж  на Колеж – Добрич с обща площ 30 кв.м. на адрес: гр. Добрич, ж. к. „Добротица” № 12. Документация за участие Заповед № РД-10-2124 / 17.10.2017 г.  за определяне на наемател, спечелилия търга с тайно наддаване за отдаване под наем на Бюфет […]

  Обява за търг с тайно наддаване от 11.09.2017 г.

  11/09/2017

  Търг с тайно наддаване за отдаване под наем  на Бюфет на партерния етаж  на Колеж – Добрич с обща площ 30 кв.м. на адрес: гр. Добрич, ж. к. „Добротица” № 12. Документация за участие Заповед № РД-10-2124 / 17.10.2017 г.  за определяне на наемател, спечелилия търга с тайно наддаване за отдаване под наем на Бюфет […]