Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Клаида Владиславова Дойчинова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Биология и здравно образование) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

   

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Модел за съдържателна и технологична интеграция в екологичното образование“ ще се проведе на 17 ноември 2021 г.  от 10,,00 ч. онлайн чрез платформата на Google Meet.

  Линк: https://meet.google.com/uzz-pegn-ecv

  Публикувано на 02/11/2021