Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Станислава Величкова Тодорова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (ПУНУП) от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Изграждане на астрономически представи у 6–7-годишните деца с иновативни технологии”  ще се проведе на 07 юли 2021 г. от 13:00 ч. в зала № 209, Корпус 2 на ШУ

   

  Публикувано на 22/06/2021