Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на научната степен „доктор на науките” –  доц. д-р Снежанка Петрова Бойчева

  Процедура за придобиване на научната степен „доктор на науките” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Немска литература)

  Кандидат: доц. д-р Снежанка Петрова Бойчева – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Култури на паметта в литературата. За комунистическата диктатура в „българските“ романи на Илия Троянов, Димитър Динев и Сибиле Левичаров“ще се проведе на 07.12.2017 г. от 15.00 ч. в 309 зала, Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 22/11/2017