Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д.ф.н. Снежанка Петрова Бойчева

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка, Австралия – Немска литература)

  Кандидат: доц. д.ф.н. Снежанка Петрова Бойчева | DE

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 23/04/2020